Reactie op Nashville-verklaring

Reactie op Nashville-verklaring

De Protestantse Kerk in Nederland en de Protestantse Kerk Den Haag betreuren de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. Theo Hettema in Kerk in Den Haag: "We willen er aan werken dat de kerk voor iedereen een veilige plek vormt."

De Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring, die ondertekend is door enkele honderden orthodox-protestantse predikanten, kwam afgelopen week in het nieuws. In de verklaring spreken de ondertekenaars zich uit over het geloof, het huwelijk en seksualiteit. ds René de Reuver, sciba van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en ds Theo Hettema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag, betreuren de verklaring. 

René de Reuver: "De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden. 
In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeente."

Theo Hettema reageert in Kerk in Den Haag: "We scharen ons als Protestantse Kerk Den Haag helemaal achter de stellingname van René de Reuver en we vinden het ook wezenlijk wat hij zegt: de kerk staat open voor iedereen met wie hij/zij is, en een gesprek voeren is altijd beter dan verklaringen afgeven, zeker als die zo polariserend werken en mensen in hun wezen aantasten. We voelen mee met wie zich door de Nashvilleverklaring verdrietig of boos voelt en zich niet erkend voelt binnen de kerk. We willen er met elkaar aan werken dat de kerk voor iedereen een veilige plek vormt."

Wil je met één van onze Haagse predikanten verder praten over dit onderwerp? Dat kan, neem gerust contact met ons op of kom langs in de kerk.

Bronnen: PKN, Kerk in Den Haag
 

terug