Brief aan nieuwe raadsleden

Brief aan nieuwe raadsleden
De Protestantse Kerk Den Haag feliciteert, samen met andere Haagse kerkgenootschappen, de verkozen Haagse gemeenteraadsleden. De kerken nodigen de raadsleden van harte uit om kennis te maken met het werk dat zij in de Haagse samenleving doen. 

Eind maart werd de nieuwe gemeenteraad van onze stad geïnstalleerd. De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) feliciteert in een brief de nieuwe raadsleden. De kerken vertellen op welke wijze zij handen en voeten proberen te geven aan de opbouw van de samenleving, uitgaande van de waardigheid van ieder mens en het gemeenschappelijke goede. Dit gebeurt door door betrokken te zijn bij de ondersteuning van mensen die tussen wal en schip raken, bij de opbouw van sociale gemeenschappen, voedselbanken, huiswerkbegeleiding en meer. Het maatschappelijk rendement van deze activiteiten is groot. De kerken nodigen de raadsleden van harte uit om kennis te maken met dit waardevolle werk in de haarvaten van de Haagse samenleving.

"Geachte leden van de gemeenteraad Den Haag,

Namens de Haagse Gemeenschap van Kerken willen we u van harte feliciteren met uw verkiezing tot gemeenteraadslid. Ieder van u brengt uw eigen levenservaring, politieke traditie, netwerk en levensvisie mee. Samen staat u voor vrede en recht in onze stad. Daar kunt u ook de kerken tegenkomen, niet als politieke organisatie (scheiding kerk en staat) maar als gemeenschappen van mensen die op eigen wijze proberen bij te dragen aan vrede en recht. Vaak zullen we zij-aan-zij met u staan, maar als het nodig is zullen we niet aarzelen om u te herinneren aan uw politieke verantwoordelijkheid voor heel de stad.

We hebben hoge verwachtingen van u, als gekozen politici. We gaan uit van de veronderstelling dat u zich laat leiden door uw politieke visie op het algemeen belang van Den Haag en de Haagse bevolking. Dat de visies onderling verschillen is eigen aan een democratische rechtstaat. Maar het algemeen belang dient leidend te zijn. Dit zal betekenen dat u ook te maken krijgt met lastige – zo niet onmogelijke – dilemma’s. Zelden of nooit heeft u alles in eigen hand. U bent niet alleen afhankelijk van de compromissen in de gemeenteraad, u bent in sommige dossiers afhankelijk van medewerking op provinciaal, landelijk of Europees niveau. Bovenal krijgt u van doen met de wensen, verlangens, medewerking of tegenwerking van de Haagse bevolking. Dat alles vraagt veel van u, bovenal volharding, integriteit en het vermogen tot communiceren en enthousiasmeren.

De kerken hebben in de loop van de tijd een sociale ethiek opgebouwd. Met alle onderlinge verschillen, springen daar twee begrippen uit: de waardigheid van ieder mens en het gemeenschappelijk goede. Beide krijgen een uitwerking in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bovenal proberen we daar hier en nu handen en voeten aan te geven. Onze kerken en kerkelijke organisaties zijn op allerlei wijzen betrokken bij de ondersteuning van mensen die tussen wal en schip raken, bij de opbouw van sociale gemeenschappen, voedselbanken, huiswerkbegeleiding etc. Het maatschappelijk rendement van deze activiteiten van kerken, moskeeën en andere vrijwilligersorganisaties is groot. U bent van harte welkom om kennis te maken met dit waardevolle werk in de haarvaten van de Haagse samenleving.

Den Haag is naar verluidt een van de meest gesegregeerde steden in Nederland: etnisch, sociaaleconomisch, cultureel, religieus en qua leeftijd. Deze segregatie kan en mag niet alleen gezien worden als een neveneffect van een gewaardeerde verscheidenheid.

Ze gaat ook gepaard met ernstige problemen: discriminatie, marginalisatie, polarisatie, vernedering en rancune. Het luistert nauw hoe politici het een en ander benoemen. Woorden doen er toe, juist ook die van politici. Als kerken zijn we zeker niet verheven boven deze segregatie. Ze is ons niet vreemd, om het maar zachtjes te zeggen. Wij hebben onze ervaringen met kerkscheuringen, godsdienstoorlogen en slavernij. Ook wij kennen tot op de dag van vandaag (goeddeels) zwarte en (goeddeels) witte kerken. Maar we kennen als wereldwijde kerken ook de ervaringen rond verzoening, het benoemen van schuld en onderlinge samenwerking.

Kortom, we wensen u een goede tijd toe als raadslid. We hopen u te ontmoeten op 24 april 2022 in de Kloosterkerk waar een van de Ratswahlcantates van Bach ten gehore wordt gebracht. U ontvangt een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Ook willen we u graag in de gelegenheid stellen kennis te maken met onze activiteiten in de haarvaten van de Haagse samenleving (zie o.a. Stek Den Haag en Stichting Mara).

Met een vriendelijke groet,

Ad van der Helm
David Renkema"
 
terug