Prinsjesdagviering 2023

Prinsjesdagviering 2023
In welke tijden zijn we beland? Wat doen de tijden met mensen? Of zijn het mensen die de tijden maken? Op dinsdag 19 september is er weer de jaarlijkse Prinsjesdagviering in de Grote Kerk, georganiseerd door Haagse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.

De viering van 2023 staat in het teken van mensenrechten, mede naar aanleiding van de viering van 75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Onze invulling daarvan geven we aan de hand van deze tekst van theoloog, filosoof en kerkvader Augustinus, die leefde in de vierde eeuw. We zien het als een oproep: het is aan ons om de mensenrechten telkens weer invulling te geven, een menselijk gezicht te geven.

Het zijn slechte tijden, het zijn moeilijke tijden – dat zeggen de mensen tenminste.
Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed.
Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.

Waarom teleurgesteld zijn? Waarom mopperen?
De wereld is slecht, ja zeker slecht.
Wat is er dan zo slecht aan de wereld?
Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht, en alles wat daarin is: de vissen, de vogels en de bomen ook niet.

Al die dingen zijn goed.
Laten we dan liever goed leven, dan worden de tijden ook vanzelf goed.
Want wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden.


Iedereen is van harte welkom bij deze interlevensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst, een initiatief van samenwerkende bahá’í, boeddhisten, brahma kumaris, christenen, hindoes, humanisten, joden, moslims, sikhs en soefi’s.


Prinsjesdagviering
Grote Kerk
Rond de Grote Kerk 12, 2513 AM Den Haag
Dinsdag 19 september 2023
10:30 - 11:15 uur
 

terug