Leven vanuit de Geest

Leven vanuit de Geest
Met Pinksteren vierden we het geschenk van de Heilige Geest. Vanuit dat geschenk ontstaat de gemeenschap van de kerk. Theo Hettema nodigt je uit om mee te denken over de manier waarop we kunnen leven vanuit de kracht van de Geest, nu en in de toekomst.

"Met Pinksteren is het geschenk van de Heilige Geest gevierd, van Bolsward tot Biddinghuizen, van Bouwlust tot Benoordenhout. God schenkt zijn Geest aan mensen die redding zoeken. God laat mensen niet radeloos ronddolen maar is in persoon nabij. En vanuit dat geschenk ontstaat de gemeenschap van de kerk. 

Tijdens het kerkasiel is vaak geopperd: we moeten wat doen om vast te houden wat we nu beleven. Ik wist toen al: dat gaat niet lukken en dat moeten we ook niet proberen. De kracht van het kerkasiel lag erin dat we ons verbonden aan  een vraag en een nood die niet in algemene regels was te vangen. Ik geloof dat Gods kracht zich in zwakheid openbaart, dat is in het moment waarop alle zicht op algemene wetmatigheden het heeft begeven. Zo'n moment moet je niet willen vangen of willen rekken. Dat konden de leerlingen van Jezus al leren op de berg van de verheerlijking. Maar, en dat konden ze ook leren, de kracht die God in het moment van verheerlijking heeft gegeven gaat verder aan de voet van de berg, waar de mensen met al hun noden op de leerlingen wachten. 

Zo gaat ook het moment van de bezieling met de Geest op de pinksterdag in Jeruzalem verder. Want wat doet de gemeenschap die rondom de Geest ontstaat?  'Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed,' schrijft Lukas (Handelingen 2:42). Zo gaan we ook verder als Haagse kerk na het kerkasiel: trouw blijven aan wat we geleerd hebben en ervaren, al honderden jaren als kerk in Den Haag, een  gemeenschap vormen met elkaar, delen met anderen wat we hebben ontvangen en ons richten op God en van Hem nieuwe kracht ontvangen. Zo doen we dat in onze wijkgemeenten, in het werk van Stek en in de instellingen en organisaties waarmee we verbonden zijn en waar predikanten actief zijn. 

Ik denk dat we al die elementen nodig hebben de komende tijd: trouw, gemeenschap, delen, bidden. Als kerk in Den Haag willen we ook in de komende jaren herkenbaar zijn met ons geloof en present zijn bij mensen in hun vreugde en nood, maar we beseffen dat dat een hele opgave is. Er is zo veel wat we als Haagse kerk in de 20e eeuw hebben uitgebouwd en wat we nu moeten inleveren: predikantsplaatsen, kerkgebouwen - we kunnen het allemaal niet meer dragen. Het besef daarvan is steeds weer pijnlijk. Steeds kost het ons ook veel moeite en moeten we zoeken naar sensitiviteit en creativiteit om een weg voor de toekomst te vinden. Dat geldt voor elke locatie en voor iedere wijkgemeente, want daar zijn geen algemene regels en modellen voor te bieden. Zou dat niet een opening kunnen worden om te leven vanuit de kracht van de Geest...?

We zoeken allemaal naar goede gestalten van kerk en geloof in Den Haag voor nu en de toekomst. Heb je daar ideeën bij of zie je voor ogen hoe we die zoektocht kunnen invullen? Heb je ervaringen hoe het (anders) zou kunnen? Laat het weten. Dan kunnen we kijken hoe we dat kunnen delen met elkaar en elkaar verder helpen. Ik ben ervan overtuigd dat er in de kerken en de stad veel wijsheid en inzicht aanwezig is en daar wil ik graag ruimte voor bieden en het tot een gedeelde zaak maken. Dat gebeurt nu al. 
Ik wil de oogst graag samen met anderen verder ontwikkelen. Ik zie daarnaar uit! 

Voor nu: een hartelijke pinkstergroet!"

Ds Theo Hettema is voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag
 
terug