Periodiek schenken

Periodiek schenken
Een gift als periodieke schenking kunt u volledig aftrekken van de inkomstenbelasting, er geldt geen drempel en geen maximum. Een periodieke schenking is gemakkelijk te regelen.

Als u voor langere periode een bedrage wilt schenken aan de Protestantse Gemeente Den Haag, dan kan het handig zijn dit via een periodieke schenking te doen. Hiervoor vult u het formulier "Overeenkomst Periodieke Gift" in, dat u onderaan deze pagina vindt. Een periodieke schenking heeft een looptijd van minimaal 5 jaar. U maakt elk jaar hetzelfde bedrag aan de PGG over. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere termijnen of dat u het jaarlijks ineens betaalt.
Zo regelt u een Periodieke Gift:
  1. Onderaan deze pagina kunt u de modelschenkingsovereenkomst downloaden.
  2. Print de formulieren uit.
  3. U heeft nu twee exemplaren: één voor uzelf (de schenker) en één voor de PGG (de ontvanger). Op beide exemplaren vult u uw gegevens in, behalve onder kopje 4 en 7 - dit wordt door het Kerkelijk Bureau ingevuld. 
  4. Stuur beide exemplaren aan het Kerkelijk Bureau. Het adres staat hieronder. 
  5. Het Kerkelijk Bureau vult de gegevens aan.
  6. Het exemplaar voor u, de schenker, krijgt u ingevuld en ondertekend teruggestuurd. 
  7. Bewaar uw eigen formulier goed: dit moet kunnen worden overlegd indien de Belastingdienst daarom vraagt. 
  8. Maak vervolgens zelf elk jaar uw gift over. U kunt ook op het formulier aangeven dat u een automatische incasso afgeeft. In dat geval wordt het bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven.

Kerkelijk Bureau
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
info@pkn-denhaag.nl
070-3858707

Overeenkomst Periodieke gift in geld
Download hier het formulier
 
terug