Pasen gaat altijd door

Pasen gaat altijd door
'Pasen gaat altijd door'; woorden uit een gedicht van Marinus van den Berg. Het zijn dit jaar geen loze woorden, schrijft ds. Theo Hettema. Het lege graf zal een teken blijven van de opgestane Heer, teken dat angst en dood niet het laatste woord hebben. 

"‘Pasen gaat altijd door,’ dicht pastor Marinus van den Berg, ‘Pasen gaat niet op slot / het graf zal leeg zijn.’ Het lege graf zal een teken blijven van de opgestane Heer, teken dat angst en dood niet het laatste woord hebben. 

Met Pasen 2020 zijn dit geen loze woorden. Ze zijn geschreven in een tijd van corona. We beseffen hoezeer de coronacrisis ingrijpt in het leven van mensen en we zien dagelijks om ons heen de gevolgen ervan.

Mensen die in afhankelijkheid leven om hun dagelijkse eten of onderdak hebben het zwaar, net als eenzamen en ieder die zich niet goed kan redden in het leven. Medewerkers in vitale beroepen leven en werken onder grote druk. Met een groot risico voor hun gezondheid zetten ze zich in. Sommigen zijn ineens werkloos of zonder inkomen. Anderen wachten op een medische behandeling die ze nu niet kunnen krijgen, of ze worstelen met het coronavirus. Familieleden kunnen soms geen afscheid nemen van wie hun dierbaar was op een manier die goed zou zijn. En ouders en kinderen zitten soms met elkaar opgescheept op een manier die hun geen goed doet.

In deze omstandigheden proberen we liefde en aandacht te geven in navolging van Jezus, die de weg van lijden, dood en opstanding is gegaan. Iedere wijkgemeente, pioniersplek of diaconale locatie heeft daar eigen manieren in gevonden. We horen van prachtige ideeën (die voor een deel als blog onder de titel ‘Lichtpuntjes’ te vinden zijn op onze website).

Allerlei mensen zetten zich op ongekende, liefdevolle en creatieve wijze in. De kindernevendienstleiding die iets bedenkt om kinderen te bereiken, de trouwe bellers van groepjes gemeenteleden en wijkbewoners, de technische mannen en vrouwen die filmpjes voor de kerkdienst monteren en online zetten, predikanten, kerkelijk werkers, diaconaal werkers, pioniers, medewerkers van de Parkstraat… En laten we de geestelijk verzorgers niet vergeten, die we vanuit onze gemeente hebben uitgezonden. Zij maken elke dag de zwaarte van de zorg mee en moeten hun presentie onder moeilijke omstandigheden waarmaken.

Iedere woensdag luiden er kerkklokken van hoop en troost en dat blijven we doen in de komende weken. Want we hebben het allemaal nodig om een teken van hoop en troost te ontvangen.

Tegelijkertijd hebben we het in ons om hoop en troost te bieden. En dat is ook waartoe Jezus ons uitnodigt. Rondom het lege graf is ruimte voor verdriet, stilte en schrik. Maar bij het open graf worden we ook uitgenodigd om in de benen te komen, om Jezus te ontmoeten, zoals Hij ons gezegd heeft waar Hij zich laat ontmoeten: in wie honger en dorst heeft, in de vreemdeling, in wie geen kleren heeft, in wie ziek is of gevangen zit (Matteüs 25,35-36).

‘Houd vol,’ zei onze minister-president, en dat was vooral een boodschap om het leven in beperkingen voor de komende weken uit te zitten. Wij mogen als betrokkenen bij de Protestantse Kerk Den Haag tegen elkaar zeggen: Houd vol, in het geven van liefde en zorg aan elkaar, in het ontmoeten van Jezus, in het geven om elkaar. Dat deden we al en de coronacrisis bepaalt ons er des te meer bij.

Houd vol, en laat u inspireren door het licht van het leven uit liefde waarvan Jezus ons als opgestane Heer deelgenoot maakt.

Pasen gaat altijd door!"

Ds. Theo Hettema is voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag. 


Pasen 2020

Pasen gaat altijd door
Pasen gaat niet op slot
Het graf zal leeg zijn

Pasen gaat altijd door
Geloof, hoop en liefde
Zij willen altijd door

Pasen gaat altijd door
in het geloof
tegen het cynisme

Pasen gaat altijd door
in de hoop
van winnende Goedheid

Pasen gaat altijd door
in de stilte van de kwetsbare liefde
die menselijk meeleeft.

Marinus van den Berg

Het gedicht is overgenomen met toestemming van de auteur en mag voor niet-commerciële doelen gebruikt worden.
 
terug