Online Kerstvieringen

Online Kerstvieringen
Kerst, we vieren het graag samen, juist in de kerk. Dit jaar kan dat helaas niet op de manier die we gewend zijn. Veel kerken zijn vanwege de lockdown niet of beperkt toegankelijk. Wel bieden de meeste kerken mooie online vieringen aan, ook op 24 en 25 december.

Dat geldt ook voor de kerken die samenwerken in de Haagse Gemeenschap van Kerken. De lockdown die op 15 december is ingegaan, heeft het merendeel van hen doen besluiten de focus op de wekelijkse vieringen of diensten nog meer te verleggen naar online. Dit is ook het geval bij kerken die onderdeel zijn van de Protestantse Kerk Den Haag. Het omzien naar elkaar betekent dat we op dit moment zeer beperkt bij elkaar komen, juist om mensen te beschermen. De kerken zijn tot en met 19 januari niet of beperkt toegankelijk. Dit geldt ook voor de vieringen en diensten tijdens Kerst. Mensen wordt aangeraden de website van hun kerk te raadplegen voor meer informatie.

David Renkema, voorzitter van de Protestantse Kerk in Den Haag: "Ik ben aangenaam verrast door de creativiteit van onze kerken om de kerkdiensten digitaal toegankelijk te maken. Wat een veerkracht! Maar ik weet ook dat deze nieuwe media niet voor iedereen toegankelijk is. Dat is pijnlijk."   

Ad van der Helm, voorzitter van de Haagse Gemeenschap van kerken: "Het is spijtig dat we niet de duizenden mensen kunnen begroeten die jaarlijks de vreugde van kerstmis met elkaar willen delen. Maar de vreugde van Kerstmis is groter dan de kerkdienst. Juist nu komt het erop aan om Kerstmis echt te beleven met de kleine kring om ons heen. We kunnen meer aandacht hebben voor de mensen die we op straat ontmoeten, de mensen die we bellen, de mensen die we schrijven. Laten we zelf de boodschappers zijn van licht en vrede. Daar ligt een mooie uitdaging! Ik wens ook de mensen van de kerken, vooral de vele vrijwilligers die zo graag gastvrij zijn deze dagen, dat zij zelf dit licht kunnen vieren."
  
Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter van de Kloosterkerk: "Kerstmis wordt echt anders dan anders. Ik raad iedereen aan op de website te kijken van je kerk om te achterhalen hoe het zit met de onlineviering. Kom in elk geval niet op goed geluk naar de kerk op Kerstavond. Toch gaan we vreugdevol op naar Kerstmis, zoals onze predikant Marja Flipse op de zondag van 3e Advent zei, “met het grotere plaatje voor ogen".

Een overzicht van alle online Kerstdiensten van de Protestantse Kerk Den Haag is te vinden op deze pagina.
 
terug