Ad van der Helm onderscheiden

Ad van der Helm onderscheiden
Ad van der Helm, jarenlang voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken en daarmee een belangrijk gezicht van de kerkelijke samenwerking, zwaait af als voorzitter. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De versierselen zijn hem opgehangen door de minister-president de heer Mark Rutte. Deze besloot zijn toespraak met de woorden: "Kortom Ad, als het waar is wat je vaak hoort, dat de kerk per definitie in beweging moet zijn, dan geef jij een heel goed voorbeeld hoe dat eruit kan zien. Bevlogen, betrokken, benaderbaar!". Ook de Protestantse Kerk Den Haag felicitert Ad van der Helm van harte met deze onderscheiding. Vele jaren mochten wij genieten van een inspirerende samenwerking binnen de Haagse Gemeenschap van Kerken. Namens de Protestantse Kerk Den Haag richtte David Renkema, voorzitter van de algemene kerkenraad, deze woorden tot hem.

"Naarmate onze kerken krimpen en maatschappelijk gezien marginaliseren, is de neiging groot om zich terug te trekken in eigen kring. De geborgenheid en de vertrouwdheid kunnen wat dit betreft heel verleidelijk zijn. Maar toch en juist in deze situatie is er alle reden om samen te werken. Jij was en bent één van de personen die kiest voor oecumenische samenwerking. Daar zijn we - als Protestantse Kerk - jou zeer erkentelijk voor. Naast het voorzitterschap van de Haagse Gemeenschap van Kerken, ben je ook de stuwende kracht achter de Prinsjesdagviering, het Platform Zorgzaam uit Overtuiging en het bestuur van het Interkerkelijk Vredesberaad.

Ter gelegenheid van je afscheid als voorzitter wil ik in enkele woorden wijden aan de oecumenische samenwerking. Oecumene staat ten diepste voor een open houding naar de samenleving. Die samenleving is geen object van bekering, maar een mogelijk vindplaats ('zien soms even') van de werking van God in de wereld. Dat vraagt om een zorgvuldige duiding, om een voorzichtige omgang met mensen en andere levende wezens en om het verbinden van onze verhalen met die uit de Bijbel. Die samenleving is ook geen object dat we naar onze hand moeten zetten. Dat vraagt om bescheiden deelname aan veranderingen ten goede, samen met alle mensen van goede wil, om te gedenken en te verwachten en om passende rituelen, liederen en gebeden. Tenslotte, oecumenische samenwerking betekent niet het opgeven van de eigen tradities of het bouwen aan een gedeelde ideologie. Het vraagt wel om de kunst van 'leven met verschil' en 'actief pluralisme'. Je hebt aan deze oecumenische samenwerking meer dan één steentje bijgedragen. Het einde van deze bijdrage is hopelijk nog niet in zicht. We verwachten nog veel van je!"
 
terug