Noodopvang vluchtelingen: kom in actie!

Noodopvang vluchtelingen: kom in actie!

Sinds half september vangt de Protestantse Kerk Den Haag vluchtelingen op in haar kerkgebouwen. Velen meldden zich al als vrijwilliger. “De verantwoordelijkheid voor menswaardige opvang van vluchtelingen ligt bij de overheid, maar van de gevolgen van het huidige wanbeleid mogen vluchtelingen niet de dupe worden”, benadrukt Stek-directeur Derk Stegeman.

De mensonterende situatie in Ter Apel kan niet voortduren. De opvangcapaciteit in het Aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is daar al maanden uitgeput. Veiligheidsregio’s, gemeenten en derden zetten zich in om tijdelijk extra noodopvangplaatsen te creëren.

Stek, stichting voor stad en kerk, de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag coördineert in Den Haag de noodopvang. “Om de tijdelijke noodopvang voor de vluchtelingen uit Ter Apel mogelijk te kunnen maken roepen we op om de verontwaardiging en plaatsvervangende schaamte om te zetten in actie. Menswaardige opvang is een mensenrecht dat wij als Nederlandse samenleving moeten garanderen”, aldus Stegeman.

Op 15 september is in Den Haag de zitting voor het kort geding dat VluchtelingenWerk Nederland heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. De organisatie eist dat de opvang van asielzoekers per 1 oktober dit jaar weer voldoet aan de wettelijke eisen. “We verzorgen deze tijdelijke opvang onder protest, dat wil zeggen in de wetenschap dat onze regering gefaald heeft. We hopen van harte dat we de noodopvang locaties op 1 oktober kunnen beëindigen”, benadrukt David Renkema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag.

Opvang
Willen jullie overwegen om ook tijdelijke opvangplekken te creëren en aan te bieden, in een ruimte van een kerkgebouw of een leegstaande pastorie in Den Haag etc.? Je kunt dat melden aan Maja Postma: crisisopvang@stekdenhaag.nl

Melden als vrijwilliger
Wil jij je inzetten als vrijwilliger (boodschappen doen, koken, dagactiviteiten verzorgen, nachtdienst verzorgen…)? Klik hier om je aan te melden, of neem contact op via crisisopvang@stekdenhaag.nl of 070-3181629. 
 

terug