Nieuw: Hoopvol Transvaal

Nieuw: Hoopvol Transvaal
Maak kennis de jongste pioniersplek van Den Haag: Hoopvol Transvaal! Een pioniersplek met een droom. Een pioniersplek die wil werken aan het zichtbaar, merkbaar en hoorbaar maken van Jezus Christus in de multiculturele wijk Transvaal. 

Ontstaan
De pioniersgroep, bestaande uit Erwin Noort, Edward & Marieke Koetsjarjan, Zefanja van der Kolk en pionier Dick Groenendijk, vertelt: "Onder de naam Hoopvol Transvaal zijn we sinds september als kerkelijke pioniersplek van start gegaan. Een spannende nieuwe fase van het missionaire initiatief in Transvaal, dat enkele jaren terug gestart is. In 2015 heeft een eerste gebedsavond plaatsgevonden voor Transvaal. Christenen uit verschillende kerken uit Den Haag werden uitgenodigd door twee vrouwen van de Havenkerk. Vanuit de toen ontstane interkerkelijke gebedsgroep is het verlangen gegroeid om Jezus zichtbaar te maken in deze wijk. Er is in 2017 gestart met een kinderclub die eerst maandelijks en toen tweewekelijks kinderen uit de wijk ontvangt rondom een Bijbels thema. Tegelijkertijd ging de maandelijkse gebedsgroep door en zijn er verschillende mensen bij aangesloten. Het verlangen naar het zichtbaar maken van Jezus is gegroeid naar een droom om een kerk te stichten in deze wijk. Een kerk die qua vorm past bij de wijk en Jezus zichtbaar maakt. In dit verlangen kruisten in 2018 de wegen van de gebedsgroep en wijkgemeente de Drieklank, die op een eigen manier zocht naar een invulling van hun verantwoordelijkheid in Transvaal (en aangrenzende wijken). Gezamenlijk is - in afstemming met de Protestantse Kerk Den Haag - een proces gestart om te komen tot een pioniersplek in Transvaal.

Pionieren
Transvaal is een centrumwijk met een heel eigen dynamiek in Den Haag. Een wijk die zeker niet in de laatste plaats opvalt vanwege de smeltkroes van culturen en religies. Het is niet moeilijk om wat van Transvaal te vinden; om je er als ‘buitenstaander’ over te verbazen; eraan te ergeren; of in meer positieve zin je te verwonderen. Snappen hoe de wijk in elkaar zit kost meer tijd. Als pioniersgroep streven we ernaar om ons grondig te verdiepen in de wijk en in de mensen die er wonen; om echt onderdeel van de wijk te worden en ons leven te delen met de mensen die er leven. Als pioniersgroep hebben we een droom, dat er meer van Jezus zichtbaar, merkbaar en hoorbaar zal zijn in de wijk. Het is niet aan onszelf om te bepalen hoe dat precies zou moeten gebeuren. We kijken verwachtingsvol uit naar wat God op ons pad gaat brengen en hoe Hij ons wil gebruiken in Zijn plannen. Wel stellen we ons beschikbaar om hieraan bij te dragen. Bovenstaande houding betekent niet dat we richtingloos op pad gaan. We willen ons er voor inzetten dat er een nieuwe christelijke gemeenschap zal gaan ontstaan van de wijk en voor de wijk, waar mensen vrede en acceptatie zullen vinden. Een gemeenschap die net als de wijk zelf een smeltkroes van culturen zal zijn. Daar zit de overtuiging achter dat we elkaar over die soms heel lastige taal- en cultuurgrenzen heen, echt veel te bieden hebben. We hopen dat we daarmee op een positieve en verbindende manier mogen bij dragen aan Transvaal."

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten en plannen van Hoopvol Transvaal? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief, via dgroenendijk@hoopvoltransvaal.nl.   

terug