Nieuwe voorzitter

Nieuwe voorzitter
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag heeft een nieuwe voorzitter. David Renkema, die zijn sporen al verdiende in verschillende vrijwilligersfuncties in de Protestantse Kerk Den Haag, nam de voorzittershamer over van Theo Hettema. 

Erika van Gemerden, de scriba van de Algemene Kerkenraad (AK), zegt over het aantreden van de nieuwe voorzitter: "In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van maandag 21 september 2020 is David Renkema (links op de foto) met algehele instemming benoemd tot nieuwe voorzitter. In diezelfde vergadering is met dank en grote waardering afscheid genomen van Theo Hettema die met vaart, visie en volharding in de afgelopen vier jaren leiding heeft gegeven aan de Algemene Kerkenraad en alles wat daarbij komt kijken. In het bijzonder mag zijn inzet voor het kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel worden genoemd."

David Renkema (1956) is geboren in het buurtschap Zwollerkerspel. Hij woont al bijna 40 jaar in Den Haag. Hij was achtereenvolgens betrokken bij de Vredeskapel, de Petrakerk en de Bosbeskapel. Hij was werkzaam bij de stichting Oikos (1983-2018). David werkt nu bij de stichting Geloven in Samenleven, een stichting die de lokale samenwerking tussen moskeeën, kerken en synagogen ondersteunt. David Renkema is getrouwd met Nicolet Verdam. Hun beide zonen Jonatan (1986-1995) en Mattias  (1988-1997) zijn jong overleden.

Over zijn visie op de langere termijn zegt de nieuwe voorzitter: "Onze protestantse kerk staat voor een grote opgave. Ik houd van een kerk op loopafstand, van de warme gemeenschap rond die kerk, van de inspirerende vieringen en de dienende presentie in de buurt. Maar ik zie ook dat dit model op den duur niet meer houdbaar is, noch financieel noch qua menskracht en leeftijdsopbouw. Dat doet pijn. Wel hebben we naar mijn overtuiging de tijd om samen te zoeken naar andere vormen van gemeente-zijn. Deze zoektocht staat voor mij in het teken van de Navolging van Jezus. We kunnen daarbij niet zonder de inbreng van anderen. Over vier jaar hoop ik de voorzittershamer - net als Theo Hettema - vroom en vrolijk door te geven."

Erika van Gemerden: "We zijn blij met de komst van David. Samen met Shari van den Hout, die Margriet Quarles van Ufford onlangs opvolgde als beleidssecretaris, en samen met de leden van het moderamen van de AK, de AK en de wijkkerkenraden hoopt David ons de komende vier jaar voor te gaan. We vinden in hem openheid voor vragen die zich aandienen, heldere verwoording van wat hij ziet, en vrijmoedigheid om nieuw terrein te betreden."
 
terug