Nieuwe locatie Wereldhuis

Nieuwe locatie Wereldhuis
Stek, stichting voor stad en kerk, breidt het Wereldhuis uit, op een nieuwe locatie. In het Wereldhuis, één van de diaconale locaties van de Protestantse Kerk Den Haag, kunnen mensen zonder geldige verblijfspapieren terecht voor advies en informatie. 

Den Haag telt naar schatting 5.000 tot 10.000 mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. Mensen die in onze stad leven, wonen en werken. Mensen die ‘geen papieren’, maar wel degelijk rechten hebben. Zoals het recht op medisch noodzakelijke zorg en voor kinderen het recht op onderwijs. Deze rechten en het feit dat deze mensen een actieve bijdrage leveren aan onze samenleving, blijven vaak onderbelicht. Den Haag Wereldhuis, opgericht door Stek en de Protestanse Diaconie, is sinds 10 jaar steunpunt voor mensen zonder papieren.

Den Haag Wereldhuis helpt bezoekers met praktische zaken, wijst ze op hun rechten en voert gesprekken over realistische toekomstperspectieven. Elk jaar neemt het aantal bezoekers toe en hun problematiek is complexer, ook omdat de groep ouderen zonder papieren groeit. Op de oude locatie groeide het Wereldhuis uit haar jasje. Daarom verhuisde het naar een ruimere en beter toegankelijke plek in de stad. Op 6 oktober werd de nieuwe locatie, aan de Hooftskade 87, officieel geopend. 

Een impressie van de opening, door Derk Stegeman, is te lezen als blog op de website van Stek.
 
terug