Najaarsactie

Najaarsactie
We leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin we nieuwe wegen zoeken om elkaar niet uit het oog te verliezen. Waarin we elkaar nodig hebben en blijven omzien naar elkaar. Helpt u mee?

We leven in een bijzondere tijd. Veel dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen, zijn dat niet meer. Corona zet ons op afstand van elkaar, letterlijk en als we niet oppassen ook figuurlijk. Dat laatste willen we uiteraard niet, we willen met elkaar in contact blijven. Ook de kerken, pioniersplekken en buurt-en-kerkhuizen van de Protestantse Kerk Den Haag zoeken naar nieuwe wegen om elkaar niet uit het oog te verliezen. Omzien naar elkaar, dat doen we samen.

We leven in een bijzondere tijd. Nieuwe initiatieven komen op. Kerkdiensten worden opgenomen en zijn live of later te bekijken. Zo zijn we op afstand toch met elkaar verbonden. De voorganger, de organist, de ouderling en diaken, de koster, de vrijwilligers, zij allemaal maken het mogelijk om een volwaardige dienst te kunnen houden voor de mensen die de kerkdienst bezoeken en voor de kijkers en luisteraars op afstand.

We leven in een bijzondere tijd. De economie loopt stroef, de samenleving wordt op vele vlakken beperkt in haar doen en laten. het zal u niet verbazen dat de inkomsten van de kerk, zoals collecten en verhuur ook te lijden hebben onder de corona-crisis. Collecten voor onze naasten, dichtbij en ver weg, maar ook collecten voor de kerk. Juist in deze tijd willen we als kerk van betekenis zijn en zorgen voor verbinding. Daarvoor hebben we elkaar nodig, want alle leden en betrokkenen vormen samen de kerk en dat maakt ons sterk. Met uw hulp kunnen we dan ook het tekort terugdringen. 

Graag willen we u vragen om - indien de situatie dat toelaat - een extra gift over te maken. De gift komt ten goede aan het werk van uw eigen wijkgemeente, zodat deze zichtbaar present kan zijn, ook in deze bijzondere tijd. Omzien naar elkaar, we doen hjet samen.
Doe uw gift gemakkelijk via internet door op onderstaande knop te klikken.
 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL91 RABO 0373 7207 93, ten name van "Septemberactie".
 
terug