Maatregelen coronavirus

Maatregelen coronavirus
Vanwege de verspreiding van het coronavirus heeft het kabinet verschillende maatregelen afgekondigd voor het openbare leven. Deze  hebben ook consequenties hebben voor het kerkelijk leven van de Protestantse Kerk Den Haag.

Het moderamen van de Protestantse Kerk Den Haag laat hierover het volgende weten aan de wijkkerkenraden en kerkgangers.

De Protestantse Kerk Den Haag volgt de meest actuele richtlijnen van de overheid, zoals die te vinden zijn op www.rijksoverheid.nl, www.rivm.nl en www.ggdhaaglanden.nl. Verder volgen we de richtlijnen die worden gegeven op www.protestantsekerk.nl.


Concreet betekent dit het volgende:
  1. Kerkdiensten met meer dan dertig personen kunnen geen doorgang vinden.
  2. Bij kerkdiensten van minder dan dertig personen dient de wijkkerkenraad zelf een afweging te maken wat wenselijk is. Aangeraden wordt om uitsluitend online vieringen te verzorgen met alleen de mensen die hiervoor noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. 
  3. In kerkdiensten en vieringen wordt fysiek contact en directe nabijheid vermeden. Dit betreft bijvoorbeeld de symbolische handdruk voor een predikant bij aanvang van de dienst, een vredesgroet bij de Avondmaalsviering of het doorgeven van collectezakken. Voor de invulling van de Avondmaalsviering staan richtlijnen op www.protestantsekerk.nl.
  4. Ontmoetingsactiviteiten zoals buurtkoffies en buurtmaaltijden bij Stek, Stichting voor Stad en kerk, zijn afgelast.
  5. Activiteiten van de wijkgemeenten waarbij mensen bijeen zijn, dienen te worden afgelast of uitgesteld. Het gaat hierbij om maaltijden, inloopontmoetingen, lezingen en concerten.
  6. Personen die verschijnselen hebben van verkoudheid, niezen, hoesten of koorts wordt gevraagd niet aan kerkelijke activiteiten deel te nemen.
  7. De wijkkerkenraden kunnen het beste inschatten wat in hun situaties het meest passend is voor hun kerkgangers en bezoekers.
De kracht van de kerk ligt in persoonlijke ontmoetingen en onderlinge aandacht. Het vraagt zorgzaamheid en creativiteit om hieraan in de komende weken uitdrukking te geven wanneer veel van de gebruikelijke contactmomenten een andere vorm moeten krijgen.

We bidden voor iedereen die met de gevolgen van het Covid-19 virus en de maatregelen te maken heeft: voor mensen in de gezondheidszorg en in maatschappelijke functies, voor zieken, voor iedereen die in het dagelijks functioneren beperkt is, voor eenzamen en voor iedereen die vervuld is van angst en zorg. We dragen elkaar ook in deze tijd.

Omdat veel kerkdiensten niet door zullen gaan, zal elke zondag een korte kerkdienst, verzorgd door de Protestantse Kerk in Nederland, op televisie worden uitgezonden. Deze is te zien om 9:20 uur, op NPO 2. Ook zullen enkele Haagse kerken in deze periode een kerkdienst of ochtendgebed via internet of kerkomroep uitzenden. Informatie hierover is te vinden op deze pagina.
 
terug