Ledenbijdrage

Ledenbijdrage
Geloven is gratis. Maar voor activiteiten, het aannemen van predikanten en onderhoud van het kerkgebouw is geld nodig. De leden en betrokkenen maken dit met elkaar mogelijk. 

Het ledenbestand van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage bestaat uit ongeveer 16.000 mensen. Deze leden zijn op tal van manieren actief: in hun wijkgemeente, bij een pioniersplek of als vrijwilliger bij activiteiten van kerk en diaconie. Het kan ook zo zijn dat u niet, of niet zo vaak in de kerk komt, maar het wel belangrijk vindt dat de kerk in Den Haag aanwezig is. Die presentie van de kerk heeft vele vormen: Kerkdiensten, gespreksgroepen, pastorale bezoeken, diaconale activiteiten voor stad en buurt en nog veel meer. 

Wij stellen het enorm op prijs als u maandelijks of jaarlijks een bijdrage wilt geven. Elke bijdrage is welkom. U helpt al met een bijdrage van € 1,00 per week om de kerkelijke presentie in de stad vol te houden.


U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL60 RABO 0373 7207 69, ten name van "Ledenbijdrage". 

 
terug