Lampjes in Kijkduin

Lampjes in Kijkduin

De Protestantse Kerk in Den Haag sluit, samen met het College voor Diakenen en Stek, stichting voor stad en kerk, aan bij de hulpacties voor de asielzoekers in Kijkduin. Als symbolisch welkom geven we fietslampjes aan deze groep mensen.

Natuurlijk als symbool voor onze oer-Hollandse fiets. Maar ook goed bruikbaar op deze donkere dagen, tijdens wandelingen langs zee en duin. Lichtjes van hoop op betere tijden. Moedig zijn deze asielzoekers al, na alles wat ze doorstaan hebben om in ons land te komen. De fietslampjes zijn bedoeld als extra steun en aanmoediging om nooit op te geven. In de begeleidende brief worden de mensen welkom geheten in onze stad.

David Renkema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad vertelt dat de inspiratie kwam uit de Bijbeltekst Lucas 21:12-19. "In deze tekst lijkt het te gaan over een duistere eindtijd. Maar de lezing eindigt met de tekst 'Red je leven door standvastigheid.' Juist als het gaat om menselijke waardigheid is standvastigheid geboden! Wij hebben de overtuiging dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. We hopen dat de mensen die een lampje ontvangen zich welkom voelen." 
 

terug