Kerst 2021

Kerst 2021
Lees hier de kerstboodschap van David Renkema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Hij staat stil bij de inspiratie die we vinden in de geboorte van een kwetsbaar kind, een gebeurtenis waar we geloof, hoop en liefde uit putten.

"We gedenken en vieren met Kerst de geboorte van Jezus Christus. Deze geboorte is omgeven met een mysterie dat soms iets te stellig terecht is gekomen in de dogma’s van de kerk. Voor mij betekent deze geboorte dat God present is in een kwetsbaar mensenkind. Samen met zijn ouders vluchtte hij naar Egypte, om te ontsnappen aan de moordzucht van een dictator. Wonder boven wonder verbinden wij dit Kind ook met een verlangen naar gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

Afgelopen jaar werden we heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees: een virus dat keer op keer in een nieuwe gedaante terugkeert, een klimaat- en natuurcrisis die ons voor onmogelijke dilemma’s plaatst, een humanitaire crisis die zich in alle wreedheid ook afspeelt aan de buitengrenzen van de Europese Unie, een schrikbarend  laag vertrouwen in de overheid… Vaccins, verkiezingen, klimaatdoelen, humanitaire hulp of diplomatie – hoe  belangrijk ook – lijken soms niet meer dan druppels op een gloeiende plaat.

En toch... als kerkelijke gemeenschap laten we ons al eeuwen inspireren door de geboorte van een kwetsbaar kind. We putten geloof, hoop en liefde uit deze unieke gebeurtenis van ongeveer 2000 jaar geleden. We vieren, leren en delen; we gedenken en verwachten. Ook bieden we onszelf en elkaar de ruimte tot twijfel en wanhoop.

Ondertussen beraden we ons ook op de toekomst van de Protestantse Kerk Den Haag. De Algemene Kerkenraad buigt zich vlak voor Kerst over een geactualiseerde beleidsvisie. Daarna pakken we de draad weer op om onze financiële architectuur aan te passen. Minder mensen en minder geld zijn geen leuke gegevens. Maar we moeten ze wel onder ogen zien. Dat doen we vanuit de vraag hoe we in deze tijd en in Den Haag Jezus Christus kunnen navolgen.

Ik wens u een gezegende Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Houd moed, heb lief en blijf vertrouwen."

David Renkema
voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag

 
terug