Week 8

Week 8
Kerstboodschap ds René de Reuver: "Wees niet bang!"
In zijn kerstboodschap waarschuwt ds René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, voor angst. Angst die ons zo vaak in zijn macht krijgt. De Reuver spreekt in dit kader ook over het kinderpardon: "Angst kan je leven vullen. We zien dat ook in de politiek, als het gaat over het kinderpardon en het kerkasiel. 'Als we het kinderpardon ruimhartig toepassen, is het hek toch van de dam?' We weten het allemaal: angst is een slechte raadgever." Daar tegenover staat de boodschap van kerst. Van God die zegt: "Wees niet bang, ik ben bij je." Die boodschap van hoop en liefde voelen we ook elke dag in Bethel. Lees of bekijk hier de complete kerstboodschap van René de Reuver.
Persbericht: kerkasiel gaat door
Den Haag, 21 december 2018

Staatssecretaris volhardt in afwijzing, kerkasiel voor Armeens gezin gaat door

Staatssecretaris Harbers heeft donderdag laten weten geen gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid voor het gezin Tamrazyan. De Protestantse Kerk Den Haag kan de afwijzing niet rijmen met aangedragen nieuwe feiten en gaat door met het kerkasiel.

Kerkelijke vluchtelingenorganisatie INLIA, die het gezin en de kerk juridisch bijstaat, leverde een uitvoerig dossier met nieuwe informatie aan. De gronden waarop de Staatssecretaris dit nu terzijde schuift, zijn inhoudelijk dermate betwistbaar dat de kerk niet anders kan dan doorgaan met het kerkasiel.
Door het kerkasiel wordt onmiddellijke uitzetting van het gezin Tamrazyan voorkomen en blijft er ruimte voor voortgaande dialoog met de overheid.

De kerk betreurt de harde en onrechtvaardige opstelling van Staatssecretaris Harbers. Theo Hettema, voorzitter Protestantse Kerk Den Haag: “Juist vlak voor Kerst, het feest van Gods menslievendheid en vrede, voelen we ons gesterkt om onze verantwoordelijkheid voor de familie Tamrazyan niet te laten varen.”
Klik hier voor informatie voor de pers


Update: 8 weken kerkasiel in Bethel
Op vrijdag 21 december, om 12.30 uur, begon de negende week van het kerkasiel in Bethel. 1345 Uren waren toen verstreken, 675 voorgangers meldden zich aan en 6900 bezoekers kwamen over de drempel. Dagelijks  trekt deze website 500 unieke bezoekers en het aantal ondersteunende en hartverwarmende e-mails is al niet meer te tellen. We kijken vooruit naar Kerstmis en verder, want ook op verschillende diensten in januari is al ingetekend. “Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht”, dichtte ooit ds Sytze de Vries. We gaan door.
We gaan door, ook na het bericht dat Staatssecretaris Harbers volhardt in zijn afwijzing. De Protestantse Kerk Den Haag laat haar verantwoordelijkheid voor het gezin Tamrazyan niet varen. Lees hier meer over in dit nieuwsbericht.

Kerstmis in Bethel: livestream en toegangskaarten
De Protestantse Kerk Den Haag organiseert twee speciale kerstdiensten in Bethel: samen met de Haagse Dominicus op 24 december (21:00 - 23:00 uur) een kerstnachtdienst en op 25 december (10:00 - 12:00 uur) vieren we kerstmis met René de Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Mensen die op deze twee tijden mee willen vieren in de kapel hebben daarvoor een (gratis) toegangskaart nodig. Voor de kerstnachtviering zijn geen kaarten meer verkrijgbaar, voor de ochtendviering op Eerste Kerstdag zijn nog toegangskaarten beschikbaar in Bethel, zo lang de voorraad strekt. De kapel is klein en dus is ook het aantal kaarten beperkt. Daarom zal de dienst op deze twee momenten live via deze website gestreamd worden, zodat deze voor iedereen thuis te volgen is. Tijdens de rest van de kerstdagen wordt de doorgaande kerkdienst in de sfeer van kerst, maar op een meer ingetogen manier ingevuld. Op deze momenten ben je ook zonder toegangskaart van harte welkom!

Steun uit de wereldkerk
We werden verrast door het bezoek aan Bethel van de WCRC, de World Communion of Reformed Churches (233 lidkerken wereldwijd met 80 miljoen leden), die ons ook een indrukwekkende brief ter ondersteuning stuurde. Daarin staat o.a.: “De voortdurende kerkelijke viering die het asiel beschermt van het gezin Tamrazyan is een erg belangrijk signaal en een belijdenis van Gods goedheid.” En: “We willen uiting geven aan onze diepe dankbaarheid namens onze hele gemeenschap voor de zorg die jullie verlenen aan het gezin Tamrazyan en het getuigenis dat jullie daarmee de wereld bieden.” Twee WCRC-bestuursleden, Hanns Lessing en Philip Peacock, deden mee aan de viering.

Kerkasiel in de media, ook met kerst
Ook in week 8 van het kerkasiel was er weer volop en wereldwijd aandacht in de media. Het eerdere bezoek van verschillende internationale persbureaus leverde mooie verhalen op, zoals het artikel in het toonaangevende Duitse dagblad Die Welt. Ook verscheen een artikel in de Britse krant The Guardian. Op Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december, zal van 17.25 – 17.40 uur (NPO2) het programma Met hart en ziel geheel gewijd zijn aan een kerstboodschap vanuit Bethel.
Voorafgaande en tijdens de kerstdagen zal de belangstelling alleen maar toenemen, vermoeden wij. We doen ons best al die belangstelling in goede banen te leiden, waarbij het welzijn van het gezin Tamrazyan vooropstaat en de doorgaande viering zo min mogelijk gestoord wordt.

Onze eigen mediakanalen
Omdat er enige onduidelijkheid over bestaat: er zijn tal van mediakanalen over kerkasiel, meestal met meer algemene informatie, maar wij publiceren via onze mediakanalen van de website protestantsekerkdenhaag.nl/kerkasiel en de social media @StekDenHaag@DiaconieDenHaag en facebook.com/StekDenHaag.


Hanns Lessing en Philip Peacock van de World Communion of Reformed Churches gaan voor in buurt-en-kerkhuis Bethel
< Week 7
> Week 9

 
terug