Week 6

Week 6
Derk Stegeman te gast in Het Vermoeden
Op zondag 2 december was ds. Derk Stegeman, coördinator en woordvoerder bij het kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel, te gast in het interviewprogramma Het Vermoeden op NPO2. Met Marleen Stelling sprak hij over het kerkasiel, dat op dat moment al meer dan 5 weken bezig was. "Ik ben nog nooit zo trots geweest op onze kerk", zegt Stegeman. "We doen als kerk wat we moeten doen. Wij kunnen vieren! Bethel betekent: huis van God. Er klopte iemand bij ons aan en wij hebben open gedaan." De uitzending is hier te zien.
Raad van Kerken in Nederland: "Pas kinderpardonregeling toe"
In een brief aan de regering roepen de 18 lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland het kabinet op tot zorgvuldige en adequate uitvoering van de Regeling langdurig verblijvende kinderen (het kinderpardon). De kerken vinden dat de waardigheid en rechten van kinderen geschonden worden door de huidige manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd. 
We zijn dankbaar voor deze steun in de rug, voor de familie Tamrazyan en voor de honderden andere kinderen die in ons land opgegroeid en geworteld zijn.
Lees hier meer over de oproep van de Raad van Kerken. 


Foto: Maarten Boersema
Wetenschappers waarschuwen voor blijvende schade bij kinderen
Een goed kinderpardon is bittere noodzaak, want lang in onzekerheid leven beschadigt de emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen. Het uitzetten van kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen is daarom onverantwoord. Een groep wetenschapper waarschuwt hiervoor in een op 6 december gepubliceerd rapport. Professor Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie en één van de drie onderzoekers, hoopt dat er meer rekening gehouden wordt met de gevolgen van uitzetting of de angst hiervoor op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. De conclusies van het rapport worden onderschreven door 38 wetenschappers en door beroepsverenigingen van pedagogen, psychologen en jeugdartsen.
Update: 6 weken, 1000 uren
Vrijdagochtend 7 december, om half vijf, was kerkasiel Bethel 1000 uur bezig. Met 580 ingeroosterde voorgangers en 5100 getelde bezoekers gaat de kerkdienst onverminderd door.
Bij de start hadden we niet kunnen voorzien wat deze doorlopende viering allemaal zou losmaken aan betrokkenheid van kerkgangers, voorgangers en andere belangstellenden uit de hele kerk en het hele land. Dat stemt ons dankbaar. Aandacht in de media was er ook afgelopen week weer vanuit de hele wereld. Onder meer bij BBCZDF en ANP. In Nederland sprongen het opiniestuk van Bert de Leede en de uitgebreide reportage in het Nederlands Dagblad eruit. Blij waren we ook met de deelname van Saskia van Meggelen, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland en komend weekend te horen bij Zin in Weekend, NPO radio 5.

Naar aanleiding van het kerkasiel kwam de Raad van Kerken in Nederland woensdag met een brief over het kinderpardon. In deze brief roepen de 18 lidkerken van de Raad van Kerken het Kabinet met klem op tot zorgvuldige uitvoering van de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Kinderpardon). De kerken vinden dat de waardigheid en rechten van kinderen geschonden worden op de huidige manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd.

Verder concludeerden universitair docent orthopedagogiek Elianne Zijlstra, universitair docent kinderen en recht Carla van Os (Rijksuniversiteit Groningen) en hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder (Vrije Universiteit Amsterdam) deze week dat uitzetting van gewortelde kinderen onverantwoord is. Door jarenlange angst voor gedwongen uitzetting zijn zij extreem kwetsbaar. De kans dat zij zich in het land van herkomst kunnen redden, wordt daardoor zeer klein. Zij publiceerden donderdag op eigen initiatief een ‘schadenota’Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen. De nota wordt onderschreven door 38 hoogleraren op het terrein van neuropsychologie, (ontwikkelings)psychologie, psychiatrie, (ortho)pedagogiek en aanverwante vakgebieden en door de beroepsverenigingen van pedagogen, psychologen en jeugdartsen.

In het rooster kunnen voorgangers steeds drie weken vooruit intekenen. Een klein rekensommetje leert dat we dus inmiddels ook de kerstdagen aan het inplannen zijn. Twee ‘blokken’ zijn al ingevuld. De Haagse Dominicus houdt een kerstnachtviering en op kerstochtend organiseert de Protestantse Kerk Den Haag een viering met ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, als één van de voorgangers. Voor beide vieringen zullen (gratis) toegangskaarten worden verstrekt om teleurstelling bij een te volle kerk te voorkomen. We laten hierover zo snel mogelijk meer weten – en blijven intussen hopen dat al die voorbereidingen uiteindelijk niet nodig zijn.


"Kinderpardon" in chocoladeletters, meegebracht naar buurt-en-kerkhuis Bethel door de Zusters van Liefde uit Tilburg
< Week 5
> Week 7

 
terug