Maart/april

Maart/april
Aards Verdriet & Hemelse Vreugde
Op vrijdag 22 maart werd Aards Verdriet & Hemelse Vreugde gepresenteerd, een bundel met gedichten door Hayarpi Tamrazyan. Hayarpi schrijft al gedichten sinds haar vroege jeugd. Een bundel bracht ze echter nog niet uit. In dit debuut combineert ze gedichten over haar geloofsbeleving met gedichten over het kinderpardon. Het werk geeft het schrille contrast weer tussen de verwoestende angst van een jonge asielzoeker die uitgezet dreigt te worden en een rotsvast geloof in God. De bundel kwam tot stand tijdens het kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel. De tijd die Hayarpi hier doorbracht was er een van uitersten. Met momenten van intens verdriet, maar ook van grote vreugde. Een tijd van enorme onzekerheid, maar ook van geborgenheid, warmte en overweldigende steun. In haar gedichten komt naar voren hoe het geloof Hayarpi overeind hield en haar de kracht gaf om zelfs op de donkerste dagen te blijven hopen op een goede afloop.
Aards Verdriet & Hemelse Vreugde is onder meer verkrijgbaar bij boekhandel Riemer en boekhandel Ichtus. Ook kun je de bundel online bestellen. De opbrengsten gaan naar een noodfonds voor het Kinderpardon, waarmee gezinnen, die daar zelf het geld niet voor hebben, worden geholpen hun aanvraag voor het Kinderpardon (€ 164,- per persoon) te bekostigen. 

Ben je benieuwd naar hoe het nu met Hayarpi gaat? In een interview met dagblad Trouw vertelt Hayarpi over het verschijnen van de dichtbundel en hoe ze haar leven weer heeft opgepakt. 
Familie Tamrazyan krijgt verblijfsvergunning
De familie Tamrazyan heeft een verblijfsvergunning gekregen. Het gezin zat maandenlang in kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag. Het kerkasiel was een van de factoren die leidden tot een nieuw regeringsakkoord over het Kinderpardon, waardoor de zaken van zo’n duizend kinderen opnieuw worden bekeken.
De afgelopen tijd kregen diverse andere gezinnen al een vergunning, tot vreugde van de familie Tamrazyan. Op dinsdag 26 maart kwam het verlossende woord voor henzelf zwart op wit: het hele gezin krijgt een verblijfsvergunning. Hayarpi Tamrazyan kan haar geluk nauwelijks op. Zo kwam in minder dan een week tijd haar eerste dichtbundel uit én kreeg het gezin eindelijk toestemming in Nederland te blijven. “Houd vol, houd vol, Hij laat niet los”, is haar boodschap aan anderen in nood. Ze ervaart de vergunning als een wonder. In haar nieuwste gedicht schrijft ze:

Het is wonderlijk
Hoe U alles deed
Via honderden mensen
Via honderden harten

Het is wonderlijk
Hoe U ons leven leidt
Langs heuvels van vreugde
Langs diepten van verdriet

Het is wonderlijk
Hoe groot Uw liefde is
Voor zondige mensen
Voor een gebroken wereld

Het is wonderlijk
Hoe U ons de weg wijst
De weg van het leven
De weg van de eeuwigheid...

Hayarpi's dichtbundel Aards Verdriet & Hemelse Vreugde werd vrijdag 22 maart onder grote belangstelling in buurt-en-kerkhuis Bethel gepresenteerd, de plek waar veel van de gedichten ook werden geschreven. Er is veel belangstelling voor de bundel, die het scherpe contrast toont tussen enerzijds de angst van een jonge asielzoekster voor uitzetting en anderzijds haar rotsvaste vertrouwen in God. De opbrengsten van de dichtbundel gaan overigens naar een fonds voor het Kinderpardon. Die aanvragen kosten namelijk € 164,- per persoon aan leges. Een gezin met drie kinderen moet dus € 820,- neertellen, anders kan het geen aanvraag indienen. Omdat juist deze gezinnen erg weinig geld hebben, hebben de uitgevers (INLIA en Stek) het noodfonds opgezet. 


De presentatie van de dichtbundel Aards Verdriet & Hemelse Vreugde in buurt-en-kerkhuis Bethel
Update: Balans opmaken
Status voor de Tamrazyans
Het zal geen nieuws meer zijn, maar het spreekt vanzelf dat dit bericht de definitieve aanleiding is voor deze update: de familie Tamrazyan heeft een verblijfsvergunning! De blijdschap bij velen was hoorbaar en zichtbaar. Veel binnenlandse en buitenlandse media zochten opeens weer contact en wilden er graag aandacht aan geven. Voor de familie betekent dit op korte termijn dat ze zich minder vaak op de locatie bij de COA hoeven te melden. We hopen vooral dat ze snel naar een eigen woning kunnen verhuizen op een plek die voor hen goed zal zijn.
Vele andere gezinnen wachten nog op een beschikking van het ministerie en dat kan ook nog wel een tijdje duren. De gang van zaken wordt door diverse organisaties en personen nauwlettend gevolgd, omdat bepaalde onduidelijkheden niet worden weggenomen en ook omdat we hebben geleerd niet zomaar te vertrouwen op een goede afhandeling door de verschillende diensten.

Hayarpi’s gedichtenbundel
In het bericht hierboven staat een van Hayarpi's gedichten, dat ze schreef naar aanleiding van het bericht dat zij, haar zus, broer en ouders een verblijfsvergunning krijgen. Zo hebben we ze vaker gehoord en gezien, tijdens het kerkasiel in Bethel: gedichten over het asiel en het Kinderpardon. Veel van deze gedichten van Hayarpi zijn nu bijeengebracht in de bundel Aards Verdriet & Hemelse Vreugde, die door INLIA en Stek in gezamenlijkheid werd uitgegeven. Op vrijdag 22 maart presenteerden de uitgevers deze bundel. Hayarpi reikte het eerste exemplaar vervolgens uit aan “iemand die al vele jaren is betrokken bij de hulp aan vluchtelingen en vluchtelingkinderen. Een onmogelijk harde werker, die hen de helpende hand toereikt en zo verandering brengt in het leven van mensen”. Met deze woorden verlegen nam John van Tilborg, directeur van INLIA, het eerste exemplaar in ontvangst. De opbrengst van de dichtbundel gaat naar een noodfonds voor de legeskosten van het Kinderpardon.

Legeskosten
Wie een aanvraag indient om voor het Kinderpardon in aanmerking te komen, moet € 164,- per persoon betalen. Een gezin met 3 kinderen moet dus € 820,- neertellen, anders kan het geen aanvraag indienen. Het is duidelijk dat dergelijke bedragen juist voor deze groep erg moeilijk op te brengen zijn. Intussen is de werkelijkheid snoeihard: geen geld, geen pardon! Vandaar dit noodfonds, dat door INLIA wordt beheerd.
Ook Kerk in Actie bericht hierover: "Bij de IND bestaat voor vreemdelingen met weinig geld nog altijd geen mogelijkheid om vrijstelling van de leges te verkrijgen. Dikwijls kloppen asielzoekers dan ook aan bij diaconieën. Veel diaconaal geld wordt zodoende uitgegeven aan leges, opdat het ontbreken van geld in ieder geval geen belemmering vormt voorde asielzoeker om zijn recht te krijgen. Maar eigenlijk zou er natuurlijk een mogelijkheid of procedure moeten zijn om van de IND vrijstelling van deze leges te verkrijgen."
Wil je ook bijdragen aan het noodfonds van INLIA voor de legeskosten van kinderpardonaanvragen? Dat kan, door een bedrag over te maken naar NL47 INGB 0005 8728 15, ten name van Stichting INLIA, onder vermelding van “Noodfonds Kinderpardon”.

Kosten van het kerkasiel
Ook de organisatie van een kerkasiel brengt kosten met zich mee. Het is heel bijzonder om te zien hoe groot het bedrag is dat we aan giften hebben ontvangen uit binnen- en buitenland: maar liefst € 86.000,-! Dit lijkt min of meer voldoende te zijn om de concrete uitgaven te dekken, die we rond het kerkasiel in Bethel hebben gemaakt. Een groot bedrag aan personele lasten is hier echter niet in meegenomen. We zijn dan ook heel blij met de bijdrage hiervoor van Kerk in Actie. De Protestantse Diaconie Den Haag is van harte bereid om de overige kosten voor haar rekening te nemen.

Last call: gevonden voorwerpen
Als we de balans opmaken, horen daarbij ook de gevonden voorwerpen: zaken die in Bethel achtergelaten werden en op hun oorspronkelijk eigenaar wachten. Zoals daar zijn: brillen en bijbels, stola’s en shawls. Op deze pagina is een overzicht te vinden van de voorwerpen die in Bethel zijn achtergebleven.

Theologie in de maak
Balansen worden opgemaakt ter afsluiting, maar ook om vervolgens weer vooruit te kunnen kijken. De reflectie was tijdens het kerkasiel al gaande en krijgt nu ook wat duidelijker gestalte. Derk Stegeman was bijvoorbeeld in maart op uitnodiging van Eurodiaconia in Edinburgh, om daar op de jaarlijkse conferentie over het kerkasiel te vertellen. Theo Hettema zal in het najaar in Duitsland op een conferentie over kerkasiel spreken. En zo zijn er meer interviews, colleges en spreekbeurten. Bijzonder is verder dat verschillende studenten hebben besloten hun masterscriptie aan het kerkasiel te wijden. Ze doen dat vanuit verschillende invalshoeken en ook vanuit verschillende opleidingen.  We zijn natuurlijk heel benieuwd wat deze academische reflectie oplevert!
Zelf hebben we het plan opgevat om een publicatie voor te bereiden waarin we zaken rond het kerkasiel willen bundelen: terugblikken, chronologie, feiten en cijfers, reflecties, inventarisatie van en bloemlezing uit liturgische bijdragen, kritieken en pleidooien, enzovoorts. Als voorlopige verschijningsdatum kozen we 30 januari 2020, precies een jaar na beëindiging van het kerkasiel in Bethel.

Tenslotte
Of dit de laatste update is rond het kerkasiel, is nu niet goed te zeggen. Zeker is wel dat alle informatie over het kerkasiel op de website van de Protestantse Kerk Den Haag daar voorlopig op zal blijven staan. Ander nieuws rond het kerkasiel en Kinderpardon zal hier ook te vinden zijn. En de officiële social-mediakanalen van Diaconie en Stek blijven gewoon in de lucht.
Voorjaarsconferentie Beraad Grote Steden
De voorjaarsconferentie van het Beraad Grote Steden, een vereniging van kerken in de (middel)grote steden, staat in het teken van het kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel. Het onderwerp van de dag is: "Over het kerkasiel: vasthouden en verdergaan". Verschillende sprekers gaan in op de inspiratie die het kerkasiel biedt en hoe we deze kunnen vasthouden en verdergaan. 
De conferentie vindt plaats op vrijdag 17 mei 2019, in buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag. Iedereen is van harte welkom om het programma bij te wonen. Aanmelden is verplicht, dit kan tot uiterlijk 13 mei via info@beraadgrotesteden.nl
Het programma met de namen van de sprekers vind je hier.


< Februari
> Kerkasiel home

 
terug