Over jeugdtrends

Over jeugdtrends

Jongeren hebben wortels en vleugels nodig. Dit is een citaat uit de webinar naar aanleiding van het Jeugdtrend rapport van de PKN in samenwerking met Youth for Christ en anderen. De jeugdouderling van de Marcuskerk en onze beleidssecretaris vertellen er meer over.

Jongeren hebben wortels en vleugels nodig
In mei verscheen het rapport Jeugdtrends 2024, een periodiek onderzoek naar wat er op het gebied van maatschappij, relaties en geloof speelt onder jongeren. Het trendrapport biedt een handvat voor iedereen die met jonge mensen optrekt. De eerste drie trends uit het rapport bieden genoeg stof tot nadenken over onze omgang met jongeren binnen en rondom onze kerk.

Trend 1: verlangen naar huisje-boompje-beestje
Veel jongeren zijn onzeker of zij later wel eenzelfde leven kunnen leiden als hun ouders. Hun zorgen vloeien voort uit o.a. de klimaatcrisis, de hoge huizenprijzen en studieschulden.


Trend 2: vrienden belangrijkste voor vreugde in leven en kerk
Vriendschap is een behoefte die tijdloos is, ook voor wat betreft het ontmoeten van leeftijdsgenoten binnen de kerk. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren een band hebben met mensen uit andere generaties. Dit onder anderen om levenskeuzes die het gevolg zijn van een christelijke levensstijl te kunnen ervaren. Hierdoor kunnen jongeren gaan wortelen. Het gaat niet alleen om het verwoorden van onze kerkvisie, maar om een levensstijl: hoe je met anderen omgaat, waar schenk jij als volwassene aandacht en energie aan.


Trend 3: druk om succesvol te zijn 
Falen wordt al gauw gevoeld als ‘eigen schuld’. Daarom is het belangrijk om in gesprekken vooral te informeren naar wat de jongere bezig houdt in plaats van alleen te informeren naar school- en andere resultaten. Oog voor het wie ben jij in plaats van wat presteer je.

Webinar
Het eerste deel van de webinar naar aanleiding van het Trendrapport bestond uit een mini college door Elsbeth Vogel, docent aan de CHE. Zij legde uit dat een gezonde identiteitsontwikkeling ruimte nodig heeft om te exploreren. Dit vraagt van volwassenen om jongeren vleugels te geven. Het vleugels geven om te kunnen exploreren gaat hand in hand met het wortelen. Bij elkaar draagt het bij aan de identiteitsvorming.

Richtingen van exploreren
Jongeren kunnen in de breedte exploreren door de eigen identiteit of opvoeding met andere identiteiten te vergelijken. Daarnaast is er het exploreren in de diepte door kritische vragen te stellen bij de eigen opvoeding. Het beletten van het exploreren kan leiden tot wat ‘identity diffusion’ heet. Andere vaak voorkomende vormen van exploreren zijn piekeren of gedrag dat geheel ingaat tegen de geloofsopvoeding. Onderzoek wijst uit dat overmatig piekeren en ‘alles doen wat God verbood’ juist niet positief bijdragen aan de identiteitsontwikkeling. 

Herkenning
Het verlangen en de behoeften die uit deze trends spreken, vinden hopelijk herkenning in de kerk. Dit hopen wij ook voor twee hoofdpunten die Elsbeth Vogel meegaf: zonder exploratie geen gezonde identiteitsontwikkeling & wil je biddende de jongeren in vertrouwen loslaten?

Catharine van Egmond/Shari van den Hout

Foto: Britt Flaton

 

terug