Maak kennis met de vertrouwenspersonen

Maak kennis met de vertrouwenspersonen
We kijken terug op een goede bijeenkomst over veilig kerk-zijn. Op 18 januari praatten we met elkaar over dit onderwerp en stelden de twee vertrouwenspersonen, Pieter Vos en Marijke Mootz, zich voor. Zij zijn er voor alle leden van de Protestantse Kerk Den Haag. 

Marijke en Pieter werden tijdens de bijeenkomst welkom geheten. Zij werden voorgesteld aan de wijkgemeenten, pioniersplekken, andere geïnteresseerden, kortom, aan alle leden van onze kerk. De bijeenkomst was ook bedoeld om inhoudelijk dieper op het onderwerp in te gaan: hoe zorgen we met elkaar voor een omgeving waarin we zo veilig mogelijk met elkaar omgaan. 

Onder leiding van dominee Diederiek van Loo gingen aanwezigen in gesprek over integer omgaan met elkaar in de kerk. Niet alleen de zorgvuldigheid richting minderjarigen kwam aan bod, maar ook andere groepen vragen om onze aandacht. De aanwezigen spraken daarom ook met elkaar over onder meer kwetsbaarheden bij de pastorale zorg voor ouderen. In een korte presentatie werd het hoofdlijnenplan "Samen zorg dragen voor veilig kerk-zijn" toegelicht.

Met twee vertrouwenspersonen voor de hele kerk hebben de Algemene Kerkenraad en wijkgemeenten in Den Haag gekozen voor het ontzorgen van de wijkgemeenten. Benadrukt werd dat de cultuur van preventie, zorgvuldigheid en zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal is. Ieder kerklid kan een melding doen bij één van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn er als een kerklid een situatie wil voorleggen voor advies. Ook bij een 'niet-pluis gevoel' biedt de vertrouwenspersoon graag een luisterend oor. Gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. De interne vertrouwenspersoon is geen ambtsdrager en functioneert geheel onafhankelijk van de (wijk)kerkenraden. 

Kijk hier voor de contactgegevens van de twee vertrouwenspersonen.
 
terug