Symposium

Symposium
"In Bezuidenhout staat een kerk". Dat is het onderwerp van een symposium op 15 april. Daarmee vieren we het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Jaap van den Akker. Met interessante sprekers: over de wijk, de leefwereld van jongeren en de nieuwe wegen van de kerk.

Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat de dominee Jaap van den Akker van de Christus Triumfatorkerk in Bezuidenhout predikant werd. Om dat jubileum te vieren is er op 15 april a.s. een symposium over kerk-zijn in de grote stad.

Op het symposium staat de relatie tussen de wijk en de kerk centraal. De Christus Triumfatorkerk heeft een lange geschiedenis van verbondenheid met de buurt. Exposities, concerten, maaltijden, samenwerking met de scholen in de wijk of statushouders in het SoZa-gebouw, een openhuis op de Pareldag en Open Monumentendag en de jaarlijkse gastvrijheid voor de herdenking van het bombardement van 3 maart 1945 zijn daar voorbeelden van. Toch kennen ook vele Bezuidenhouters de markante kerk niet van binnen. Op het symposium stellen we de vraag hoe dat komt en of dat erg is.

Stadsdeeldirecteur Debora Lootsma vertelt wat Bezuidenhout voor een wijk is: wat er leeft en wie er wonen. Kerkpionier Rik Zwalua wijdt ons in in de leefwereld van de vele twintig- tot veertigjarigen in onze wijk. De Amsterdamse Vincenza La Porta, van de Protestantse Kerk Amsterdam, weet wat de kracht en de zwakte van een kerk in de stad anno 2023 is.

Zo komen kerk en stad met elkaar in gesprek op deze zaterdagmiddag. Daarnaast wordt het jubileum van ds. Jaap van den Akker gevierd.
Symposium: In Bezuidenhout staat een kerk
Christus Triumfatorkerk
Juliana van Stolberglaan 154
Zaterdag 15 april 2023
15.00 uur: Start symposium 
16.00 uur: Pauze
16.15 uur: Korte reactie van ds. Jaap van den Akker en gesprek met de aanwezigen.
17.00 uur: Afsluitende korte viering met muziek (Vocaal Ensemble, o.l.v. Christian Hutter)
17.15 uur: Ontmoeting en borrel
18.30 uur: Einde

Aanmelden kan via deze link.
 
terug