Ds. J.C. Eikelboom (1947-2021)

Ds. J.C. Eikelboom (1947-2021)
Op 31 januari overleed ds. Jan Eikelboom. Naast zijn jarenlange predikantschap in Den Haag vervulde hij ook de functies van voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de protestantse Kerk Den Haag en de Haagse Gemeenschap van Kerken. 

Volkomen onverwacht is Jan Eikelboom op zondag 31 januari aan een hartinfarct overleden. 
Jan Christophilus is op 26 december 1947 geboren te Sleeuwijk. Na zijn studie was hij predikant in Haamstede (1975-1983) en sindsdien in Den Haag. In 1983 begon hij in de Gereformeerde Petrakerk. In 2002 werd afscheid genomen van de grote Petrakerk. De veel kleinere Bosbeskapel werd de vierplek van de nieuwe protestantse wijkgemeente. Op 19 juni 2011 nam hij afscheid als predikant van de Bosbeskapel.  

Jan Eikelboom had de gave om zijn ervaringen in het pastoraat en zijn grote belezenheid (geschiedenis, politiek, theologie, filosofie, poëzie) te verbinden met de Bijbelse verhalen. Zijn diensten en kringen wierpen telkens weer een ander licht op je eigen ervaringen. Je voelde je als luisteraar gekend, zowel in je verdriet als in je vreugde.  

Jan Eikelboom heeft zich ook volop ingezet voor de kerken in Den Haag als geheel. Hij was o.a. voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag en de Haagse Gemeenschap van Kerken. Hoe zwaar de agenda ook kon zijn, bijna altijd bood hij de ruimte voor een bevrijdende lach en gezelligheid, binnen en buiten de vergaderingen.

Boven de kaart staat de tekst: ‘Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen’. 
Wij zullen hem intens missen, maar het gemis zal het grootst zijn bij zijn vrouw Mariëtte van Dijke, de drie kinderen, hun partners en de vijf kleinkinderen. We wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid toe.

David Renkema
Voorzitter Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag

 
terug