Hulp nodig?

Hulp nodig?
In de kerk willen we handen en voeten geven aan Jezus' boodschap van naastenliefde. Dat houdt ook in dat je bij de kerk terecht kunt als je hulp kunt gebruiken. ​

Pastoraat
In ieders leven komen momenten voor waarop het fijn is om met iemand te praten. Je staat bijvoorbeeld voor een belangrijke keuze, je hebt een verlies te verwerken of je zoekt naar zin of verdieping. Het kan ook zijn dat je een dominee zoekt voor een uitvaart, een bruiloft of een doop. Pastoraat betekent: een luisterend oor, iemand die tijd voor je neemt. Ben je verbonden met één van de wijkgemeenten? Je kunt de dominee of kerkelijk werker in jouw buurt  benaderen. Je kunt ook terecht bij de buurt-en-kerkhuizen.

Ook als je (nog) niet betrokken bent bij de Protestantse Kerk Den Haag, kun je bij ons terecht. Weet je niet waar je moet zijn? Neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau, zij brengen je graag in contact met iemand met wie je kunt praten. Ook als je een dominee zoekt voor een uitvaart, een bruiloft of een doop, kun je contact opnemen. 

Bijzonder pastoraat
Er is ook pastoraat voor bepaalde groepen. Het straatpastoraat zorgt voor momenten van gesprek, ontmoeting en bezinning voor de doelgroep dak- en thuislozen. Haastu is er voor alle studenten in Den Haag: ontmoet medestudenten, ontdek nieuwe dingen over jezelf en verdiep je in spannende onderwerpen.

Diaconaat
Bevind je je in een moeilijke situatie waaruit je geen uitweg ziet? De Diaconie kan hulp bieden in bepaalde noodsituaties. De Protestantse Diaconie Den Haag wil omzien naar mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden en hen nabij zijn. Mensen die bijvoorbeeld schulden hebben of andere financiële nood. Mensen die dak- of thuisloos zijn en mensen die als vluchteling in onze stad zijn terechtgekomen. Heb jij hulp nodig? Je kunt contact opnemen met de diaconie van de kerk in jouw wijk. Je vindt ook informatie op de websites van de Protestantse Diaconie Den Haag en van Stek
Protestantse Kerk Den Haag
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
070-3858707
info@pkn-denhaag.nl
 
terug