In memoriam Henk Nusselder

In memoriam Henk Nusselder

Op 8 december 2021 overleed Henk Nusselder. Nusselder was lange tijd predikant in Den Haag en een van de oprichters van het inloopcentrum in de Julianakerk, de Paardenberg. Kees Buist gedenkt hem en schreef onderstaand in memoriam.   

"Henk Nusselder werd geboren in 1932 in een groot boerengezin, in de Achterhoek, in buurtschap De Heurne. Zijn loopbaan begon hij in 1959 als predikant Grijpskerk-Niezijl.

Vanuit zijn geloof zette Henk zich in voor recht en vrede. Henk was een verbinder en legde graag uit dat religie komt van het Latijnse woord ‘religare’, verbinden. Zelf gaf hij dat gestalte in de keuzes die hij maakte.

In een volgende baan verbond hij als legerpredikant kerk en defensie door het leven van militairen te delen. Toen hij daarna industriepredikant werd verbond hij kerk en arbeid door in de wereld van Hoogovens te duiken. Ook als wijkpredikant in de Julianakerk in Den Haag was hij een verbinder. Ondanks aanzienlijke tegenstand binnen zijn wijkgemeente richtte hij in 1990 met een aantal medestanders buurt-en-kerkhuis de Paardenberg op. Zo werd de Julianakerk een plek waar kansarmen en kansrijken elkaar kunnen ontmoeten. Henk wist: waar mensen met elkaar verbonden worden, daar zouden gerechtigheid en vrede groeien. En nooit voelde dat ‘zwaar’: Henks enthousiasme, humor en relativeringsvermogen werkten aanstekelijk.

Henk zocht ook buurtbewoners thuis op en bleef daarbij trouw aan zichzelf. Tijdens een Iftar-maaltijd van onze buren van de Turks Islamitische Culturele Stichting werd Henk Nusselder gevraagd voor te gaan in gebed. Henk sloot zijn gebed af met “in Jezus’ naam Amen.”

Tot op hoge leeftijd bleef Henk actief in De Paardenberg. Als lid van de werkgroep, als gastheer op de vrijdagen in de inloop en zo nodig met laarzen aan en in ketelpak de tuin in. Voor mij als diaconaal werker was hij één van de grote steunpilaren.

Over zijn eindigheid sprak hij zelf nuchter. Maar wij en vooral zijn vrouw en (klein)kinderen missen met het overlijden van Henk Nusselder ‘een zachte kracht’ die heel bewust nastreefde wat hij wilde. Bovenal missen we een man die ons voorging in het spoor van de God die kleingemaakte mensen recht doet en machtigen hun zwaarden laat omsmeden tot ploegscharen."

Ds. Kees Buist was werkzaam als predikant en diaconaal opbouwwerker in Den Haag. 
 

terug