Hans van Spanningpad

Hans van Spanningpad
Loosduinen is sinds 27 september een straatnaam rijker. De Protestantse Kerk heeft het pad tussen haar archiefgebouw en de Abdijkerk een naam gegeven: het Hans van Spanningpad. Het bord werd in het bijzijn van het echtpaar Van Spanning onthuld.

Het pad werd vernoemd naar Hans van Spanning, uit dankbaarheid voor zijn jarenlange vrijwillige inzet als kerkvoogd (beheerder van kerkelijke goederen) en archivaris. Het Hans van Spanningpad loopt van de parkeerplaats naast de Abdijkerk tot het De Brinkpad, door het groen tussen het Abdijkerkhof en een laag gebouwtje. In dat gebouwtje zat vroeger het kerkelijk bureau van de Loosduinse Hervormde kerk. Nu is het gevuld met de papieren van het archief van de Haagse en Loosduinse Protestantse Kerken. Hans van Spanning is al tientallen jaren verantwoordelijk voor dat archief. Vanaf 1995 verschijnt zijn naam ook op documenten die daar liggen. Als kerkvoogd is hij betrokken geweest bij alle grote gebeurtenissen van de afgelopen 30 jaar. Het samen-op-weg proces bijvoorbeeld, waarbij de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse kerken samen gingen, werd in 2004 afgerond met de vorming van de Protestantse Kerk. Zijn handtekening is te vinden onder die fusiedocumenten.

Onlangs vond Hans in een van de vele archiefdozen een heel oud doopboek uit 1836 met grote historische betekenis. Het is namelijk het oudst bekende doopboek van de 'Afgescheidenen' in Den Haag, een groep die zich in 1834 losmaakte van de Hervormde kerk. Deze groep maakte later deel uit van de Gereformeerde kerken, die dus in 2004 weer samen gingen met de Hervormden.

Omdat de kerk dankbaar is voor zijn inzet en hem dat ook graag wil laten weten, is besloten dit pad nu al naar hem te vernoemen. Zo kan hij hopelijk nog jaren in goede gezondheid over zijn eigen pad naar het archiefgebouw lopen. 
terug