Pioniersplekken

Pioniersplekken

Naast de bestaande kerken zijn er andere of nieuwe vormen van kerkzijn. Zoals pioniersplekken. Een pioniersplek is een netwerk of gemeenschap van mensen die op hun eigen manier hun geloof ontdekken of verdiepen. Dat kan op allerlei bijzondere manieren!

De Protestantse Kerk Den Haag zet de komende jaren sterk in op kerkvernieuwing, in de wijkkerken en op nieuwe plekken in de stad. Via kleinschalige, laagdrempelige initiatieven komt zij in contact met nieuwe mensen en laten we zien dat God voor mensen in deze tijd van grote betekenis kan zijn, voor mensen persoonlijk en voor de samenleving als geheel. Naast de bestaande wijkkerken is de afgelopen jaren een aantal pioniersplekken van start gegaan. Om in de toekomst van blijvende betekenis te zijn voor de stad, zet de kerk zich in om steeds weer nieuwe pioniersplekken te starten. 

Breed palet
Als wervende kerk wil de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage aanwezig zijn met een breed palet van bestaande kerken, pioniersplekken, diaconale centra en andere kerkvernieuwende activiteiten. Met als doel het creëren van een fijnmazig netwerk in de stad die plekken van geloof, hoop en liefde met elkaar verbindt. Meer hierover lees je in de notitie Pionieren in Den Haag.

Al een aantal jaren zijn de pioniersplekken Leven in Laak en Geloven in Moerwijk actief. In 2018 ging een pioniersplek in Loosduinen van start. In de komende jaren komen er nieuwe pioniersplekken bij. De pioniers worden ondersteund door pionierbegeleider Nico van Splunter.


Haags Pionieren
Pionierbegeleider N.F. van Splunter
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
06-24121408

 

terug