Pioniersplekken

Pioniersplekken
Pionieren, dat is met elkaar nieuwe en spannende dingen bedenken en uitproberen. Dat kan ook in de kerk, op allerlei bijzondere manieren! Onze pioniersplekken zijn netwerken van mensen die op hun eigen manier hun geloof ontdekken of verdiepen.

Breed palet
De Protestantse Kerk Den Haag zet in op kerkvernieuwing, in de wijkkerken en op nieuwe plekken in de stad. Via kleinschalige, laagdrempelige initiatieven komt zij in contact met nieuwe mensen en laten we zien dat God voor mensen in deze tijd van grote betekenis kan zijn, voor mensen persoonlijk en voor de samenleving als geheel. Naast de bestaande wijkkerken is de afgelopen jaren een aantal pioniersplekken van start gegaan. Om in de toekomst van blijvende betekenis te zijn voor de stad, zet de kerk zich in om steeds weer nieuwe pioniersplekken te starten. De pioniers worden hierbij ondersteund door pionierbegeleider Nico van Splunter.
Als wervende kerk wil de Protestantse Kerk Den Haag aanwezig zijn met een breed palet van bestaande kerken, pioniersplekken, diaconale centra en andere kerkvernieuwende activiteiten. Met als doel het creëren van een fijnmazig netwerk in de stad die plekken van geloof, hoop en liefde met elkaar verbindt. Meer hierover lees je in het rapport Haags Pionieren 2016-2020.

Maak kennis met onze pioniersplekken
In onze stad zijn verschillende pioniersplekken van de Protestantse Kerk Den Haag actief. Zinzoekers organiseert al een aantal jaar toffe ontmoetingen en events, van klein tot groot, waar twintigers en dertigers elkaar tegenkomen. In 2018 ging in de wijk Loosduinen de pioniersplek LichtDelen vliegend van start, met leuke activiteiten zoals een kliederkerk en bijbelkeuken en mooie plannen voor de toekomst. En in 2019 verwelkomden we LUX, een beweging van jonge, kritische Haagse stadsbewoners die elkaar vinden in hun zoektocht naar zin, betekenis en stilte. In september 2020 werd onze jongste pioniersplek Hoopvol Transvaal gestart. Een spannende nieuwe fase van het missionaire inititatief in de wijk Transvaal, dat enkele jaren terug gestart is. Op weg naar een levendige christelijke gemeenschap in de wijk, over taal- en cultuurgrenzen heen, waar mensen vrede en acceptatie vinden. In eerdere jaren hebben Geloven in Moerwijk en Leven in Laak een netwerk opgebouwd van mensen die op hun eigen manier kerk-zijn en op een positieve manier bijdragen aan hun buurt. Zij werken nu samen met de wijkgemeente in hun buurt. 
Ben je benieuwd naar de verschillende pioniersplekken en de mensen erachter? Op de websites van de pioniersplekken zie je wat er allemaal georganiseerd wordt. Kom een keer langs of neem contact op om er meer over te horen. 

Heb jij een goed idee?
Wil je het leven en het geloof op een originele manier ontdekken? Heb jij misschien wel een nieuw idee om mensen bij elkaar te brengen? Of zijn jullie benieuwd of jullie zelf een pioniersplek zouden kunnen opzetten? Neem contact op met ds. Jaap van den Akker, voorzitter van de commissie Haags Pionieren: 070-2203769 of predikant@ctkerk.nl.
Haags Pionieren
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
070-3181688
info@pkn-denhaag.nl
 
terug