Gift aan de kerk aftrekbaar

Gift aan de kerk aftrekbaar
Wist je dat de Protestantse Kerk Den Haag een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is? Je kunt een gift dus aftrekken van de inkomstenbelasting. Hier vind je meer informatie over hoe dat werkt en gegevens die je nodig hebt bij je belastingaangifte.

De Protestantse Kerk Den Haag kan bestaan door de giften van leden en andere betrokkenen. Daardoor kunnen kerkdiensten plaatsvinden, andere activiteiten georganiseerd worden en hulp worden geboden aan wie dat nodig heeft. Iedereen die een gift doet aan de kerk, kan deze als aftrekpost opgeven bij de inkomstenbelasting. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om met een gift het werk van de kerk te steunen. Dit geldt voor zowel voor financiële bijdragen die met regelmaat terugkeren, zoals de Actie Kerkbalans of soldariteitskas, als voor een eenmalige gift. 

ANBI-gegevens
Tijdens de belastingaangifte wordt gevraagd om bepaalde gegevens. De onderstaande gegevens vul je in bij een gift aan de Protestantse Kerk Den Haag. Ook voor een gift bedoeld voor een specifieke kerk of pioniersplek die behoort tot de Protestantse Kerk Den Haag zijn deze van toepassing: 
• Officiële naam: Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage
• RSIN/Fiscaal nummer: 814079313
Meer informatie is te vinden op deze pagina.

ANBI-gegevens Diaconie
De Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag heeft haar eigen ANBI-status. 
• Officiële naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage
• RSIN/Fiscaal nummer: 002602763
Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Periodieke schenking
Geef je regelmatig aan de kerk? Dan kan het voordelen hebben om dit te regelen via een "periodieke schenking". Een gift als periodieke schenking kun je volledig aftrekken van de inkomstenbelasting: er geldt geen drempel en geen maximum. Een periodieke schenking is gemakkelijk te regelen. Hiervoor vul je een formulier in, waarop je aangeeft een jaarlijkse schenking te doen, met een looptijd van minimaal 5 jaar. Je maakt elk jaar hetzelfde bedrag over. Je mag zelf bepalen of je het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere termijnen of jaarlijks ineens betaalt. Meer informatie is hier te vinden.
 
terug