Gebed en extra collecte

Gebed en extra collecte
De leefsituatie van vluchtelingen aan de grenzen van de Europese Unie is dramatisch. Kerk in Actie vraagt om te bidden voor de betrokkenen en te werken aan deze noodsituatie. Een extra collecte wordt gehouden voor het project Borderline Lesvos.

Bijna een miljoen mensen zitten vast in Noordoost-Syrië door het gewapend conflict in Idlib, terwijl aan de westkant van Turkije vluchtelingen wanhopig proberen Europa te bereiken, en duizenden vastzitten op de Griekse eilanden. Ze zijn speelbal van politiek en diplomatiek spierballenvertoon en de spanningen in onder andere de vluchtelingenkampen in Turkije en Griekenland nemen hand over hand toe. Sinds eind februari laat de Turkse regering vluchtelingen door richting de Griekse grens. Dat leidt daar tot spanningen. Ook op Griekse eilanden zoals Lesbos is de situatie gespannen. Wij bidden om Gods nabijheid voor de vluchtelingen, en om kracht en wijsheid voor kerken, hulporganisaties en overheden. 

Gebed voor mensen in nood
God, Wij brengen voor U de nood van de vluchtelingen in de Syrische provincie Idlib, in Turkije en in Griekenland. Bijna een miljoen mensen zitten vast door het gewapend conflict in Idlib, terwijl aan de westkant van Turkije vluchtelingen wanhopig proberen Europa te bereiken en duizenden vastzitten op de Griekse eilanden.
Wees hen nabij.
Wij bidden voor de Griekse kerken, de hulporganisaties op Lesbos, en voor de Griekse bevolking, die zich in de steek gelaten voelt en overweldigd door de komst van vluchtelingen.
Geef hun kracht. Wij bidden u voor de Griekse regering, de Europese leiders en de Turkse regering.
Geef hun wijsheid.
Amen

Extra collecte
Een extra collecte wordt gehouden voor het project Borderline Lesvos, dat vluchtelingen helpt die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos én verbindingen legt tussen vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd. Van harte aanbevolen! De opbrengst van de collectes in de kerken van de Protestantse Kerk Den Haag wordt verdubbeld door de Protestantse Diaconie.

Bijdragen aan dit doel kan door te geven tijdens de collecte in jouw kerk of door je gift over te maken naar rekeningnummer NL46 INGB 0000076792, ten name van Protestantse Diaconie Den Haag, onder vermelding van "Borderline Lesvos".

Kijk voor meer informatie op de website van Kerk in Actie. Hartelijk dank voor je steun.
 
terug