Nieuwe voorzitter Stek

Nieuwe voorzitter Stek
Op 1 juni begint Chris van Dam als voorzitter van Stek, stichting voor stad en kerk, de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk en Diaconie Den Haag. Van Dam heeft brede maatschappelijke ervaring, onder andere als Tweede Kamerlid voor het CDA. 

Chris van Dam (1963) kan aandachtig luisteren, weet partijen te verbinden en tegenstellingen te overbruggen. Vanuit een christelijk-sociale bevlogenheid geeft hij praktische invulling aan solidariteit, barmhartigheid, mededogen en compassie. "Ik vind het heel belangrijk dat de kerk van betekenis is in de stad. De kerk moet meer zijn dan een theoretische exercitie op de zondag", licht hij toe. "Stek doet prachtig werk op dit gebied. Ik vind het eervol om de komende jaren bij het werk van deze organisatie betrokken te mogen zijn."

Van Dam is lid van de Protestantse Kerk Den Haag. Hij is voorstander van een persoonlijke benadering, ook als daar in de bureaucratische bestuurssystemen van onze samenleving weinig ruimte voor is. Landelijke waardering verwierf hij onder andere voor de zorgvuldige en heldere wijze waarop hij, als voorzitter, de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft geleid.

De uitdagingen in de stad van vrede en recht, het werkterrein van Stek, zijn Chris van Dam welbekend. Eerder was hij voorzitter van inloophuis De Bark in het Zeeheldenkwartier, van Stichting Exodus Den Haag (waar (ex-)gedetineerden worden gesteund bij hun terugkeer in de samenleving) en van de wijkvereniging in de Vogelwijk. Hij begon zijn loopbaan in 1985 bij de politie Haaglanden, waar hij tot 1997 diverse functies bekleedde. Daarna werkte hij tot 2017 in Den Haag, Haarlem en Amsterdam als officier van justitie. Stek is zeer verheugd dat Van Dam zijn bestuurlijke, juridische en politieke ervaring de komende jaren in wil zetten voor de organisatie.

Stek dankt vertrekkend voorzitter Rein Willems voor zijn enthousiasme en doortastendheid. Belangwekkend was zijn inzet tijdens het 97 dagen durende kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, tijdens de winter van 2018-2019. Zijn bestuurlijke bekwaamheid heeft bijgedragen aan de wending binnen de regering met betrekking tot het kinderpardon, waarbij een groep ongedocumenteerde kinderen, die al lange tijd in ons land verbleven, alsnog een verblijfsvergunning kregen. Willems vertrekt als bestuursvoorzitter, maar blijft betrokken bij de organisatie. Hij gaat als vrijwilliger aan de slag bij één van de projecten van Stek.
 
terug