Nieuwe predikant

Nieuwe predikant
In september zal ds Jannet van der Spek beginnen als predikant in Den Haag. Zij heeft het beroep dat de Lukaskerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk samen op haar uitbrachten, aangenomen. Zij wordt werkzaam in beide gemeenten. 

Jannet van der Spek is op dit moment als predikant werkzaam bij de Immanuelkerk in Groningen. Ze is in die stad ook actief als voorzitter van de plaatselijke Gemeenschap van Kerken. Hiervoor werkte zij in verschillende gemeenten onder meer als predikant, theologisch onderzoeker en pastoraal werker. 

Jannet van der Spek gaat bij zowel de Lukaskerk in de Schilderwijk als bij de Evangelisch-Lutherse Kerk, gevestigd in het centrum van de stad, aan het werk. De intrededienst zal zijn op 29 september 2019, 15:00 uur in de Evangelisch-Lutherse Kerk.
 
terug