Kerstgroet

Kerstgroet
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.


Deze bede uit het liedboek klinkt vaak in de Haagse kerken; als troost en bemoediging, voor oud en jong. En de afgelopen maanden ook in de Bethelkapel, plek van het kerkasiel voor de familie Tamrazyan uit Armenië.

We wensen u deze zegen en nabijheid van God toe voor de kerstdagen en het jaar 2019 dat verwachtingsvol voor ons ligt.

Namens de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters, de Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag en bestuur en medewerkers van Stek, voor stad en kerk.

Theo Hettema
voorzitter Algemene Kerkenraad

Klik hier voor de kerstkaart in pdf-formaat
 
terug