Geloven in Groen

Geloven in Groen
In september 2017 heeft een aantal protestantse kerken zich aangesloten bij het initiatief Geloven in Groen. Dit is een initiatief om gebedshuizen van verschillende religieuze gemeenschappen met elkaar te verbinden op het gebied van duurzaamheid. 

In opdracht van de Gemeente Den Haag is de organisatie Initiatives of Change (IofC) in 2017 begonnen een kring van gebedshuizen van hindoes, christenen en moslims op te zetten op het gebied van duurzaamheid. Ook vanuit de Protestantse Kerk Den Haag doet een groot aantal kerken mee. Hoewel de religies verschillen, is er veel dat de gebedshuizen bindt in hun inzet voor duurzaamheid. De grootte van de gebouwen, het werken met vrijwilligers, het vaak beperkte budget, een achterban die je mee moet zien te krijgen. En niet in de minste plaats: de inspiratie vanuit het geloof om voor de aarde en alles wat daar op leeft te zorgen.
 
De verduurzaming richt zich op het verminderen van energieverbruik, meer groen rondom gebedshuizen, omgaan met afval, en werken aan bewustwording en gedragsverandering voor een duurzamere wereld. Drie keer per jaar organiseert IofC een bijeenkomst die bij één van de deelnemende gebedshuizen plaatsvindt. Wil je meer weten over dit initiatief? Kijk dan op www.iofc.nl/geloven-groen.
 
terug