Kerkdiensten Kerkdiensten
Iedereen is van harte welkom bij de kerkdiensten van de Protestantse Kerk Den Haag. In verschillende kerken en op andere locaties in de stad komen mensen op zondagen en andere dagen bij elkaar om te vieren, te bidden, stil te zijn en God en elkaar te ontmoeten. 
Hieronder staan de vieringen van komende zondag. De aanvangstijd en voorganger staan vermeld.
 
Vieringen op zondag 16 februari 2020

Grote Kerk
Rond de Grote Kerk 12
12:45 uur, Congrestival - missionair inspiratiefestival

Abdijkerk
Willem III straat 40
10:00 uur, ds Wietske Verkuyl

Bosbeskapel
Bosbesstraat 5
10:00 uur, ds Martin Koster

Shalomkerk
Vrederustlaan 96
10:00 uur, ds Klaas Koffeman

Verzorgingshuis Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10
10:00 uur, ds Nel van Dorp

Bergkerk
Daal en Bergselaan 50 A
10:00 uur, ds Axel Wicke

Maranathakerk
2e Sweelinckstraat 156
10:30 uur, ds Rob van Essen

Kerk in Laak
Van Meursstraat 1
gezamenlijke dienst in Marcuskerk

Pioniersplek Leven in Laak
geen dienst
 

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
10:00 uur, ds Els van der Wolf

Pioniersplek Geloven in Moerwijk
Vier Heemskinderenstraat 91 (Mirtekerk)
14:00 uur, lunch en viering

Buurt-en-kerkhuis de Paardenberg
Paardenbergstraat 1
geen dienst

Christus Triumfatorkerk
Juliana van Stolberglaan 154
 9:15 uur, Kerk-op-schoot-viering voor jonge kinderen
10:00 uur, ds Chris Schreuder

Duinzichtkerk
Van Hogenhoucklaan 89
gezamenlijke dienst in Christus Triumfatorkerk
 

Lukaskerk
Om en Bij 2
10:15 uur, ds Jannet van der Spek

Houtrustkerk
Beeklaan 535
10:30 uur, ds Karl van Klaveren

Bethlehemkerk
Laan van Meerdervoort 627
10:00 uur, ds A. Kunz 
16:30 uur, ds Bert Karel Foppen

Evangelisch-Lutherse Kerk
Lutherse Burgwal 9
10:15 uur, ds Fokke Fennema
15:30 uur, Kliederkerk

Kloosterkerk
Lange Voorhout 2
10:00 uur, ds Rienk Lanooy 
Vieringen op andere dagen

Lukaskerk
Om en Bij 2
woensdag 12 februari 18:00, Kringviering

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 30
elke maandag 19:30 uur, Taizé avondgebed

Oecumenisch Aandachtscentrum
Schoolstraat 9
elke dinsdag t/m vrijdag 13:00 uur, Stilteviering

Evangelisch-Lutherse Kerk
Lutherse Burgwal 9
elke woensdag 12:45 uur, Citykwartier

Buurt-en-kerkhuis de Oase
Van Meursstraat 1
elke woensdag 19:10, Oasegebed 
Een overzicht van alle kerkdiensten in heel Den Haag van deze maand is te vinden op de website van Kerk in Den Haag.

terug