Dat wonderlijke kerkasiel

Dat wonderlijke kerkasiel
Op donderdag 30 januari verscheen het boek "Dat wonderlijke kerkasiel", over het spraakmakende kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel. Ook startte in Bethel een expositie van het werk van Hansa, de maker van de iconische Madonna del Mare Nostrum.

Dat wonderlijke kerkasiel
30 Januari 2020 was het een jaar geleden dat het kerkasiel voor de familie Tamrazyan eindigde. Een non-stop viering van 97 dagen maakte het kerkasiel en het resultaat was vreugdevol. Kerkasiel en viering maakten veel tongen los, in binnen- en buitenland. Twaalfduizend kerkgangers bezochten de viering, vele anderen leefden mee, zelfs wereldwijd. Veelgehoord: ‘Als dit de kerk is, wil ik erbij zijn!’ En: ‘Zo zou de kerk van mij altijd mogen zijn.’
Stek – stichting voor stad en kerk – en het Beraad Grote Steden van de Protestantse Kerk in Nederland besloten na een studiedag van het Beraad op 17 mei een boek te maken met de teksten van de studiedag, die het belang peilden van het kerkasiel en de viering voor kerken en theologie. Die teksten werden aangevuld met overzichtsartikelen, reacties en analyses. Dit boek Dat wonderlijke kerkasiel - de non-stopviering in de Haagse Bethelkapel verscheen op 30 januari 2020 bij uitgeverij Skandalon, onder redactie van Willem van der Meiden en Derk Stegeman.

Het boek – met een kleurenfotokatern – laat zien wat het kerkasiel deed met kerk- en voorgangers en doordenkt wat kerk en theologie ervan kunnen leren: over de kerkelijke presentie in de samenleving, over oecumene en theologische grensverlegging, over de rol van liturgie en diaconaat. In woorden en beelden roept het de saamhorigheid en sfeer van toen weer in herinnering: van het kampvuur in de kapel tot de Madonna als blikvanger. Het boek Dat wonderlijke kerkasiel werd op 30 januari 2020, onder grote belangstelling, feestelijk gepresenteerd. De eerste exemplaren werden door Jan de Vlieger van uitgeverij Skandalon aangeboden aan Christien Crouwel (Secretaris van de Raad van Kerken in Nederland) en Karel Jungheim (Specialist Binnenlands Diaconaat bij Kerk in Actie).

Het boek is voor de kortingsprijs van € 10,00 te verkrijgen op verschillende locaties van Stek, waaronder buurt-en-kerkhuis Bethel en de receptie van het kantoor aan de Parkstraat 32 in Den Haag, of via onderstaande knop.  In het radioprogramma Zin in Weekend van 19 januari vertelde Willem van der Meiden over het kerkasiel en de totstandkoming van het boek. Luister het interview hier terug.

Expositie
Tegelijkertijd werd de expositie van het werk van de kunstenaar Hansa (Versteeg) geopend. Een replica van zijn schilderij Madonna del Mare Nostrum had een centrale plaats in de viering in Bethel. Kunsthistorica Anikó Ouweneel-Tóth sprak over dit iconische schilderij en over wat het met een kustenaar doet, als een kunstwerk de status van icoon bereikt (lees haar toespraak hier terug). De expositie was de maand februari in Bethel te zien. De Madonna was daar te zien, maar ook een nieuw werk met een vergelijkbare problematiek als thema: de Piëta della Nostra Terra. Plus tal van andere geïnspireerde kunstwerken.
 
terug