In Memoriam Corrie van Duinen

In Memoriam Corrie van Duinen
Tot onze ontroering hebben wij kennis genomen van het overlijden van ds. Corrie van Duinen. Van 2008 tot 2018 was zij als predikant verbonden aan de wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel. Zij overleed op 14 mei, op 66-jarige leeftijd. 

Corrie van Duinen was zo'n tien jaar lang voorganger in Den Haag. Daarvoor werkte ze bij de toenmalige Generale Diaconale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk en enkele jaren bij de Wereldraad van Kerken in Geneve. Kennis van en hart voor oecumene bleef haar altijd eigen. Na haar doctoraal in Utrecht vervolgde ze in Leiden haar studie met de kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk. Voordat ds. van Duinen predikant werd in Den Haag, was zij predikant in Oostburg-Zuidzande in Zeeland en in Hoofddorp in Noord-Holland. In 2018 vertrok zij naar de Protestantse gemeente Schermer in Noord-Holland. Om gezondheidsredenen heeft zij daar helaas enige tijd geleden afscheid moeten nemen. 

Ds. Van Duinen zal herinnerd worden, zo typeert ook haar collega en vriend Arie van de Maas, om haar fijngevoeligheid in het pastoraat, gepaard aan zorgvuldigheid in liturgie en andere vormen van (geloofs)communicatie. Ze had veel gevoel voor taal en muziek. Ook qua organisatie en bestuur heeft ze veel kunnen bijdragen aan wat gemeenten en kerk nodig hebben. Dat was niet altijd wat anderen meenden wat nodig was. Ze durfde het tegengeluid te laten horen. Vanuit haar opgroeien in het Betuwse Elst, waar haar vader regiodirecteur was voor CeBeCo (boeren-graan coöperatie) wist ze reflectie en overleg op natuurlijke wijze te verbinden met boerenverstand en doorpakken waar mogelijk. Ze had weinig met bestuurlijke of theologische dikdoenerij, maar zat liever aan een keukentafel bij een boer in de polder van Zuidzande of een bijstandsmoeder in de Haagse Archipelbuurt. 

Wij gedenken ds. Corrie van Duinen met veel respect, genegenheid en dankbaarheid. 
 
terug