Bestuursleden gezocht!

Bestuursleden gezocht!
Geloven in Moerwijk is een jonge huis-tuin-en-keuken-kerk in een wijk waar van alles gebeurt; Moerwijk! We willen ons verder ontwikkelen. Daarom zoeken we op korte termijn nieuwe bestuursleden. Bouw jij mee aan deze mooie gemeenschap van mensen?

Geloven in Moerwijk is begonnen als een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland en is gegroeid tot een huis-tuin-en-keuken-kerk in de Haagse wijk Moerwijk. De geloofsgemeenschap wil voor de komende jaren inzetten op verstevigen van de basis in organisatie en geloofsopbouw binnen het netwerk van relaties. Zo wil de gemeenschap haar plek innemen in Moerwijk, een wijk die kwetsbaar is en zich tegelijk met veel energie ontwikkelt. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en portefeuille personeel en organisatie. Er zijn veel vrijwilligers betrokken en een betaalde Buurt-pastor. Wij roepen op om te solliciteren als bestuurslid en daarin aan te geven welke rol de voorkeur heeft.

Wie wij zoeken
 • Iemand met een geworteld christelijk geloof, die daardoor open kan staan voor de ander die anders is
 • Iemand die bestuurlijke ervaring of affiniteit met besturen wil inzetten voor Gods koninkrijk en hart heeft voor samenwerking
 • Iemand die vanuit beroep of achtergrond kennis of vaardigheden heeft die van pas kunnen komen bij de specifieke bestuurders-rollen
 • Iemand met kennis en ervaring t.a.v. het samenspel van een maatschappelijke organisatie op stedelijk en wijkniveau, en de overheid
 • Bestuurders die het eerst komende jaar voldoende tijd hebben om de ingezette ontwikkeling van de geloofsgemeenschap te ondersteunen; na een jaar zal 4-6 vergaderingen per jaar naar verwachting voldoende zijn (we schatten eerste jaar gemiddeld 4 uur per week en daarna gemiddeld 2 uur per week).
Wat wij bieden
 • De uitdaging om bij te dragen aan de verdere opbouw van een mooie geloofsgemeenschap in een dynamische omgeving, in een beweging van samenwerking tussen kerk, buurt, overheid en organisaties
 • Samen leren over pionierend kerkzijn in deze tijd
 • Begeleiden van de buurt-pastor in een taak met maatschappelijke betekenis
 • In een team zinvol bestuurswerk doen met veel voldoening
 • Indiennodig kunnen we ondersteuning krijgen vanuit Urban Expression.
Algemene taken
 • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen
 • De bestuurder zorgt voor de randvoorwaarden zodat de vrijwilligers en een professional hun werk in de wijk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren
 • Verzorgen van de jaarlijkse cyclus van activiteitenplan, evaluatie, begroting en (financieel) jaarverslag
Voorzitter
Als voorzitter leid je de vergaderingen, behartig je de interne communicatie, zorg je voor een goede taakverdeling binnen het bestuur, je bent sterk in het contact met mensen. Je vertegenwoordigd de stichting naar buiten en bij officielel gelegenheden.

Secretaris
Als secretaris coördineer je het werk van het bestuur. Je notuleert de vergaderingen, behandelt de inkomende en uitgaande post, houdt het archief en de administratie bij, maakt het jaarverslag en onderhoudt de contacten met andere organisaties en overheden.

Penningmeester
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de Stichting. Zo draag je onder andere zorg voor de begroting en de jaarrekening, coördineer je de fondsenwerving en vraag je eventuele subsidies aan.

Portefeuille Werkgever / Personeel en Organisatie
Als bestuurslid P&O zorg je voor de randvoorwaarden voor het goed functioneren van de organisatie, en van de vrijwilligers en professional. Je zorgt daarmee voor de uitvoering van het werkgeverschap.

Verdere informatie en sollicitatie
 • Heb je vragen, neem dan gerust contact op met Henry Terlouw via het mailadres geloveninmoerwijk@gmail.com
 • Je sollicitatie vergezeld van je CV, kun je richten aan Henry Terlouw, (geloveninmoerwijk@gmail.com). De eerste gespreksronde met kandidaten zal eind november worden gehouden, Ook daarna zijn sollicitaties welkom.
terug