Belangrijke momenten

Belangrijke momenten
Willen jullie trouwen in de kerk of een kind laten dopen? Of heb je afscheid moeten nemen van een naaste en zoek je een dominee voor de uitvaart? Hier vind je meer informatie.

Trouwen
Naast een ceremonie in het stadhuis, kiezen veel bruidsparen ervoor om ook in de kerk stil te staan bij de keuze voor elkaar. Op dit bijzondere moment vraag je Gods zegen over jullie huwelijk. De viering rondom een huwelijksinzegening wordt voorbereid door het bruidspaar en een voorganger (dominee of kerkelijk werker). Samen geven zij de kerkdienst vorm. 

Zijn jullie, of is één van jullie betrokken bij een kerk in Den Haag? Dan kun je de dominee van die kerk direct benaderen om in de dienst voor te gaan. Als je geen deel uit maakt van een kerkelijke gemeente, kun je contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. Je wordt dan in contact gebracht met een dominee en kerk waar je van harte welkom bent om de huwelijkszegen te ontvangen.

Dopen
De doop is één van de belangrijkste rituelen in de Protestantse Kerk. Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, als teken van Gods liefde en trouw. De dopeling wordt opgenomen in de gemeenschap van de kerk. Veel ouders laten hun kind als baby dopen. Om je kind te laten dopen moet in ieder geval één van de ouders lid zijn of worden van de kerk. In de Protestantse Kerk is het ook mogelijk om je als volwassene te laten dopen. Voorafgaand aan de doop is er een gesprek met de predikant om van gedachten te wisselen over de doop en de betekenis ervan. De doop wordt als regel tijdens een kerkdienst bediend. Zo wordt de dopeling zichtbaar in de gemeenschap van de kerk opgenomen. 

Zijn jullie, of is één van jullie betrokken bij een kerk in Den Haag? Dan kun je de dominee van die kerk benaderen om de doop te bedienen. Als je geen deel uit maakt van een kerkelijke gemeente, kun je contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. Je wordt dan in contact gebracht met een dominee en kerk waar je van harte welkom bent om jezelf of je kind te laten dopen. 

Uitvaart
Voor veel mensen speelt het geloof een rol bij alle fasen van het leven. Ook bij een overlijden en uitvaart kunnen woorden, liederen en rituelen steun en troost bieden. In veel gevallen wordt na het overlijden een dominee gevraagd de bijeenkomst of dienst bij de uitvaart te leiden. Een uitvaartdienst in de kerk wordt vormgegeven door de nabestaanden en dominee samen. 

Wanneer de overledene verbonden was aan een kerk, dan kun je contact opnemen met deze kerk om in contact te komen met een dominee die in de uitvaartdienst kan voorgaan. Je kunt er voor kiezen de dienst in een kerk te houden, maar de dienst kan ook op een andere locatie worden gehouden. Was de overledene niet betrokken bij een kerk, of  twijfel je of een kerkelijke dienst de juiste beslissing is, neem dan contact op met het Kerkelijk  Bureau. Je wordt dan in contact gebracht met iemand met wie je over het afscheid kunt praten. 

Steun op moeilijke momenten​
Op moeilijk momenten kan het geloof steun bieden en kun je behoefte hebben aan een gesprek met een dominee of kerkelijk werker. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met ziekte van jezelf of een familielid. Je bent op zoek naar nieuwe inspiratie in je leven. Of je verkeert in een persoonlijke crisis en zoekt een luisterend oor.

Je kunt dan altijd contact opnemen met de predikant of kerkelijk werker van de wijkgemeente waar je bent ingeschreven. Als je geen lid bent, neem dan contact op met de medewerkers van het Kerkelijk Bureau. Zij brengen je graag in contact met iemand met wie je kunt praten.
Kerkelijk Bureau
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
070-3858707
info@pkn-denhaag.nl
 
terug