Begrotingen 2020

Begrotingen 2020
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 16 december 2019 zijn de begrotingen voor het jaar 2020 voorlopig vastgesteld. De conceptbegrotingen (van zowel de Protestantse Kerk Den Haag als van de Protestantse Diaconie) zijn hier in te zien.

Begroting Protestantse Kerk Den Haag 2020 - concept
Begroting Protestantse Diaconie 2020 - concept

Ook liggen ze in papieren vorm ter inzage op het kantoor van de Protestantse Kerk Den Haag (Parkstraat 32), van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 16:00 uur. 

Reageren op de begrotingen kan tot en met vrijdag 31 januari 2020, via
 
terug