Afscheid ds Riemersma

Afscheid ds Riemersma
Op 1 september neemt ds Nico Riemersma afscheid als predikant van de Bosbeskapel. Hij gaat met emeritaat, na 28 jaar predikant in Den Haag te zijn geweest. Christiaan Scheen sprak hem over het werk als predikant en de plannen voor de toekomst.

Wat hij na 1 oktober gaat doen, de dag waarop zijn emeritaat officieel begint, weet Nico al wel: zangles nemen, een cursus boekbinden volgen en Italiaans leren. Degene die hem kent, weet ook dat hij nog een aantal boeken wil schrijven, in elk geval een over een serie wonderverhalen in Lucas 8:22-9,10 en nog een met daarin alle wonderverhalen in Lucas. Als hij dan nog eens met Lucas zou kunnen praten, zou hij hem nog wel een aantal vragen willen stellen over de verhalen die alleen Lucas heeft, het zogenaamde Sondergut. Komt dat Sondergut uit zijn eigen koker? Wat wil Lucas met deze verhalen aan de bestaande overlevering toevoegen? 

De Bijbel centraal
Het is niet vreemd dat de Bijbel bij Nico in de boekenkast een centrale plaats inneemt. Hij heeft thuis heel wat boeken staan over Oude en Nieuwe Testament: op zijn studeerkamer, op de overloop en in de logeerkamer. Een e-reader vindt hij maar niets; je moet een boek in je hand kunnen nemen. Hij heeft voor zijn promotieonderzoek ook vele uren in de Koninklijke Bibliotheek doorgebracht. De liefde voor het Boek en de boeken heeft hij - zo zegt hij - van zijn moeder, die bibliothecaresse is geweest. Het is een functie die hij best nog eens zou willen uitoefenen. 
Als je hem naar een onbewoond eiland zou verbannen, zou hij de volgende drie boeken meenemen: de Bijbel, 'Als de goden zwijgen' van K.H. Miskotte en het verzameld werk van de dichteres Ida Gerhardt. Natuurlijk stopt hij dan ook enkele cd's met muziek van Bach in de koffer (die - denk ik - altijd te klein zal zijn).

Exegese
Tijdens zijn predikantschap - eerst in Lekkerkerk en daarna sinds 1991 in Den Haag - heeft hij zich in het bijzonder toegeled op de exegese (het uitleggen van de Bijbelse verhalen) met het oog op de zondagse eredienst en het leerhuis. Mensen vatten de betekenis van de verhalen vaak niet en vragen zich af wat zij er in de 21e eeuw mee moeten. Nico ziet het als een uitdaging en taak mensen mee te nemen en met hen op zoek te gaan naar de hedendaagse betekenis. In deze tijd zijn de mensen vaak op zoek naar zingeving en er is veel op de mark (zenmeditatie, yoga en dergelijke), maar Nico wil dicht blijven bij de opdracht het evangelie te verkondigen en mensen de waarde van de verhalen te laten ontdekken. 
In de afgelopen maanden heeft hij dit in een aantal diensten proberen te doen aan de hand van de kunst. Schilders als Rembrandt werden in de 17e eeuw al geïnspireerd door de Bijbel en schilderden, etsten en tekenden Bijbelse taferelen zoals het verhaal van de barmhartige Samaritaan of de verloren zoon.

Niet achter de geraniums
Nico zal zich echt niet vervelen na 1 okober 2019. Natuurlijk wil hij ook andere dingen doen dan boeken en artikelen schrijven. Met zijn vrouw Mirjam bezoekt hij graag musea. Bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag op 11 juni jl. kreeg hij van haar een leuk cadeau: een bezoek aan de stad München, die vele prachtige musea kent. Er is dus geen tijd om achter de geraniums te zitten. Nico heeft het te druk om niets te doen.

De afscheidsdienst van Nico Riemersma is op 1 september 2019 om 10:00 uur in de Bosbeskapel.

Dit artikel, geschreven door Christiaan Scheen, verscheen in Samenklank, wijkblad van protestants Den Haag-Zuidwest.
 
terug