Noodklokken luiden

Noodklokken luiden
Dinsdagochtend 9:30 uur luidden kerken in Den Haag 500 seconden lang hun klokken om aandacht te vragen voor het lot van vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op datzelfde moment werd de petitie #500kinderen aangeboden aan de Tweede Kamer. 

De kerklokken klonken 8 minuten en 20 seconden: 500 tellen. 500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen.nl, 173 gemeenten en 5 provincies, net als vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties. Ook de Protestantse Kerk Den Haag steunt deze actie. 

Op dinsdag 29 september, om 9:30 uur, overhandigden 12 organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie, deze petitie aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer.

De Protestantse Kerk Den Haag heeft, samen met de Haagse Gemeenschap van Kerken, het initiatief genomen om dit moment luister en lawaai bij te zetten door de noodklokken te luiden, in elk geval van de kerken die dicht om het Binnenhof heen liggen. De klokken beierden 500 tellen lang. Aansluitend was er van 10:30 tot 11:00 een wake in de Grote Kerk van Den Haag. Ds. Derk Stegeman van de Protestantse Kerk Den Haag zegt: “We hopen dat onze noodklokken niet alleen op het Plein maar in heel Nederland te horen zullen zijn, en dat veel plaatselijke kerken dit gebaar over zullen nemen. Op een ander moment van de dag willen we vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken ook een wake houden. Waken, dat betekent voor mij wakker zijn, alert blijven en oog hebben voor mensen in nood. Waken is een verbindend gebeuren: iedereen, christelijk, anders religieus of niet-religieus kan eraan meedoen en wakker blijven, waken. Laten we ons hart openen voor de kinderen uit Griekenland!”

De bedoeling is dat de wake doorgegeven wordt. Op dinsdag 6 oktober wordt er gewaakt op het plein bij de Jacobus de Meerderekerk, Parkstraat 65A, vanaf 13:30 uur en de weken daarop op andere plekken. Je bent van harte welkom!

Alle kerken in Den Haag worden uitgenodigd aandacht te geven aan deze nood, door te waken, de kerkklokken te luiden en de nood van al deze vluchtelingen in de voorbeden te gedenken. 
 
terug