Verbonden

Verbonden
In deze periode, waarin veel kerkelijke activiteiten niet doorgaan, willen we met God en met elkaar verbonden blijven. Dat doen we bijvoorbeeld via online kerkdiensten, gesprekken via telefoon, whatsapp groepen, en door naar elkaar om te kijken.

Er leven veel zorgen over de verspreiding van het coronavirus en er is veel onzekerheid. Tegelijkertijd vallen veel activiteiten weg, ook in de Protestantse Kerk Den Haag. Lees daarover meer op deze pagina. De kracht van de kerk ligt in persoonlijke ontmoetingen en onderlinge aandacht. Het vraagt zorgzaamheid en creativiteit om hieraan in de komende weken invulling  te geven wanneer veel van de gebruikelijke contactmomenten een andere vorm moeten krijgen.

“Richt je ogen op God. Want als Hij, de bron van het licht, ons voor ogen is, dan valt zijn licht ook weer op ons leven. Voor onszelf, maar natuurlijk evenzeer voor de mensen om ons heen.” Deze woorden sprak ds René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland afgelopen zondag tijdens de televisie-kerkdienst. We willen onze ogen richten op God en op elkaar en zoveel mogelijk met elkaar verbonden blijven. In onze stad en door het hele land ontstaan initiatieven hiertoe.

Online kerkdiensten
In deze periode, waarin we uitkijken naar het Licht van Pasen, zullen verschillende kerken hun zondagse kerkdienst via internet of kerkomroep uitzenden. De kerkdienst is daardoor vanuit huis live te volgen of op een later moment terug te zien of te luisteren. Klik hier voor een overzicht.

Activiteiten met kinderen
JOP heeft een aantal werkvormen gemaakt die je kunt gebruiken met kinderen. Zo kun je toch kerk zijn, ook als de kerkdienst en jeugdactiviteiten niet door kunnen gaan. Je vindt ze op deze website. De Christus Triumfatorkerk en de Kinderwinkel plaatsen regelmatig een filmpje met een leuke activiteit. 

Persoonlijk gesprek
Hoewel persoonlijk contact tot een minimum beperkt wordt, zijn er nog steeds mogelijkheden voor gesprek. Verschillende Haagse kerken zetten telefooncirkels op of andere manieren om met elkaar in contact te zijn. Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek, bijvoorbeeld omdat je je alleen voelt of over je zorgen wilt praten, dan kan dat ook. Je kunt telefonisch contact opnemen met je predikant, kerkelijk werker of pastoraal medewerkers. Kijk op de website van je wijkgemeente of pioniersplek voor telefoonnummers. Ook kun je om hulp vragen via de website nietalleen.nl.

Praktische hulp
Heb je hulp nodig met bijvoorbeeld het doen van boodschappen? Bij verschillende Haagse kerken zijn mensen bereid een handje te helpen. Kijk op de website van je wijkgemeente of pionierplek voor informatie. De activiteiten van Stek, stichting voor stad en kerk, gaan in beperkte vorm door. Informatie is te vinden op de website van Stek. Ook kun je om hulp vragen via de website nietalleen.nl.

Klokken en lichtjes van Hoop
Veel kerken zullen de komende drie woensdagen van 19:00 tot 19:15 uur hun kerkklokken luiden. Ook laten mensen op deze woensdagen door het hele land vanaf 19:00 uur kaarsjes achter hun raam branden. Met deze klokken en lichtjes van hoop en troost kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. 
 
terug