Solidariteitskas

Solidariteitskas
Gemeenten helpen elkaar’, dat is de gedachte achter de Solidariteitskas. Samen houden we de kerk vitaal en maken we nieuwe initiatieven en projecten mogelijk. Doet u mee?  

De Solidariteitskas is een landelijk fonds van de Protestantse Kerk in Nederland. Het is bedoeld om kerkelijke gemeenten tijdelijk (financieel) te ondersteunen op weg naar nieuwe vitaliteit en bij missionaire projecten. Ook in Den Haag ontvangen we een bijdrage uit de Solidariteitskas, voor de nieuwe pioniersplekken. De Solidariteitskas wordt gevuld door bijdragen van leden en andere betrokkenen.

Een kerkelijke gemeente is letterlijk en figuurlijk een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Dat willen we graag blijven doen, maar daar hebben we uw financiële solidariteit bij nodig. 

Normaal vragen wij leden en betrokkenen via de Solidariteitsactie € 10,00 te geven: € 5,00 voor de landelijke Solidariteitskas en € 5,00 voor de eigen (wijk)gemeente. Onze begroting laat echter ieder jaar een fors tekort zien. Wijkgemeenten doen wat ze kunnen om te bezuinigen op de kosten en om extra inkomsten te genereren (bijvoorbeeld uit de verhuur van het kerkgebouw), maar dat is niet genoeg. Wij vragen u daarom of u dit jaar iets extra’s kunt geven. Het extra bedrag komt volledig ten goede aan uw (wijk)gemeente.

Doet u mee? Alvast hartelijk bedankt!
U kunt uw bijdrage op verschillende manieren doen:

Scan de QR-code met uw smartphone

of klik op onderstaande knop om gemakkelijk via internet een bedrag over te makenof maak uw bijdrage op een andere manier over op rekeningnummer NL88 RABO 0373 7207 50, ten name van 'Solidariteitskas'. 
 
terug