Pionieren in Loosduinen

Pionieren in Loosduinen

In Loosduinen bevindt zich de jongste pioniersplek van de Protestantse Kerk Den Haag. Wij zijn een recent gestart pioniersteam dat op zoek is naar verbindingen in ons stadsdeel. Samen bouwen wij aan een nieuwe geloofsgemeenschap. 

Dat betekent dat wij kerk zijn voor en mét bewoners. Iedereen is welkom en moet zich thuis kunnen voelen. We zijn vliegend van start gegaan: met een kliederkerk, gericht op kinderen en hun (groot)ouders. Op termijn worden ook andere mooie activiteiten georganiseerd. Zo zullen wij op allerlei manieren (nieuwe) Bijbelverhalen ontdekken.

Wij zijn hard bezig met het ontwikkelen van een naam, een website en een logo die aansluiten op de kerk die wij met elkaar zijn. Denk je met ons mee? Je bent van harte welkom!


Pioniersplek Loosduinen
Pionier Louise den Hoed

twitter: @louisedenhoed

Ben je nieuwsgierig naar onze volgende kliederkerk? 
Meld je aan via  of volg het nieuws op onze facebookpagina.
 

terug