Jaarrekeningen 2020

Jaarrekeningen 2020
De jaarrekeningen van de Protestantse Kerk Den Haag en de Protestantse Diaconie Den Haag over het jaar 2020 zijn voorlopig vastgesteld. Beide jaarrekeningen zijn hier in te zien. Vragen en opmerkingen indienen kan tot en met 15 augustus.

Hier zijn de documenten te downloaden: 
Jaarrekening 2020 Protestantse Kerk Den Haag
Jaarrekening 2020 Protestantse Diaconie Den Haag

Ook liggen ze in papieren vorm ter inzage op het kantoor van de Protestantse Kerk Den Haag (Parkstraat 32). In verband met de coronamaatregelen kan het inzien alleen op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch, via 070-3858707.

Vragen en opmerkingen indienen kan tot en met maandag 15 augustus 2021, via info@pkn-denhaag.nl of per post: Protestantse Kerk Den Haag, Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag. 

De jaarrekeningen zijn opgesteld en door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. De Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekeningen voorlopig vastgesteld. De definitieve vaststelling volgt in september 2021 nadat alle leden van de Protestantse Kerk Den Haag de mogelijkheid hebben gehad de jaarrekeningen in te zien en vragen of opmerkingen aan de Algemene Kerkenraad mee te geven. Opmerkingen brengen geen wijzigingen teweeg in de reeds door de accountant gecontroleerde jaarrekening, maar worden als input meegenomen bij de volgende financiële jaarcyclus.
 
terug