Grote Kerk Den Haag

Grote Kerk Den Haag
De Grote of St. Jacobskerk in het hart van Den Haag is één van de kenmerkende gebouwen van onze stad. De kerk is eigendom van de Protestantse Kerk Den Haag. Het gebouw is te huur voor evenementen en andere gelegenheden.

Recent heeft de Protestantse Kerk Den Haag besloten de gebruiksovereenkomst met de Stichting Grote Kerk niet te verlengen. De ontstane situatie biedt kansen om op zoek te gaan naar nieuwe wegen om een waardig, zinvol, laagdrempelig en - vanuit het oogpunt van onderhoud en restauratie - financieel rendabel gebruik van de Grote Kerk mogelijk te maken. Een werkgroep onder leiding van ds Wietske Verkuyl  verkent deze mogelijkheden en brengt over enkele maanden verslag uit aan de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.

Intussen neemt de Protestantse Kerk Den Haag met ingang van 1 januari 2019 gebruik en verhuur van de Grote Kerk weer zelf ter hand. Organisaties en bedrijven die de Grote Kerk willen huren voor een evenement of op een andere manier willen meewerken aan de instandhouding van dit rijksmonumentale kerkgebouw kunnen terecht bij het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Den Haag.
Kerkelijk Bureau
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
070-3858707
info@pkn-denhaag.nl
 
terug