Week 14

Week 14
Afsluiting kerkasiel: familie Tamrazyan kan in Nederland blijven
De Protestantse Kerk Den Haag beëindigde woensdag 30 januari 2019 de doorlopende kerkdienst die sinds 26 oktober 2018 is gehouden in buurt-en-kerkhuis Bethel. Het politieke akkoord dat dinsdag werd gesloten biedt de Armeense familie Tamrazyan veilig toekomstperspectief in Nederland.
Doel van het kerkasiel was om de uitgeprocedeerde familie veiligheid te bieden en tot een oplossing te komen voor gezinnen in vergelijkbare situaties. Nu ruim 600 gewortelde kinderen en hun ouders in Nederland kunnen blijven, is het beoogde resultaat bereikt.
Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag, Theo Hettema: “We zijn ontzettend dankbaar met een veilige toekomst voor honderden vluchtelingengezinnen in Nederland. Maandenlang hebben wij de hoop hooggehouden en nu krijgt die hoop concreet gestalte. We zijn diep onder de indruk van alle voorgangers, vrijwilligers en anderen die aan dit kerkasiel hebben meegewerkt.”
De Protestantse Kerk Den Haag en Protestantse Kerk in Nederland zijn verheugd dat voor zo veel gezinnen de casus opnieuw beoordeeld wordt en hopelijk snel een einde komt een lange periode van onzekerheid.
Tegelijkertijd betreurt de Protestantse Kerk dat het politieke akkoord grote gevolgen heeft voor het toekomstige vluchtelingenbeleid. De Protestantse Kerk zal altijd blijven strijden voor een humane opvang van vluchtelingen.
Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland: “De bijbelse oproep om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf blijft voor de Protestantse Kerk de richtlijn in haar standpunt voor een humane oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk.”


Foto: Peter Wassing
Kerkdienst feestelijk afgesloten
In een bomvolle kerk vierden we het slot van kerkasiel Bethel, de viering die 13 weken en 5 dagen doorliep. Veel vrijwilligers, voorgangers en buurtbewoners waren op de dienst afgekomen. Knuffels en felicitaties werden gedeeld - net als liturgieën. Theo Hettema, die op 26 oktober de dienst begon, ging ook nu voor. Hij sprak over hoop als innerlijke kwaliteit die wil groeien en ruimte zoekt. Christien Crouwels (Raad van Kerken in Nederland) en René de Reuver (Protestantse Kerk in Nederland) spraken samen een dankgebed uit. En Hayarpi las een nieuw gedicht voor: met hoop in ons hart een glans in onze ogen danken wij u allen. Met een staande ovatie voor de familie Tamrazyan sluiten we ontroerd kerkasiel Bethel af.
Onze hartelijke dank aan iedereen die het kerkasiel - op welke manier dan ook - mee heeft gedragen.


Ds. Theo Hettema tijdens de afsluiting van de dienst in buurt-en-kerkhuis Bethel
Dankdienst en de toekomst
Het kerkasiel met de doorgaande kerkdienst in buurt-en-kerkhuis Bethel is op woensdag 30 januari beëindigd. Met bijna 1.000 voorgangers en ruim 12.000 kerkgangers hebben we een kerkdienst gehouden die ruim 3 maanden lang voortduurde. Het dossier van de familie Tamrazyan zal nu opnieuw beoordeeld worden en alles wijst erop dat zij uiteindelijk in Nederland een toekomst kunnen hebben. Dit geldt ook voor veel andere families. Desalniettemin is er voor hen pas rust wanneer er een definitieve uitspraak is en dat kan nog best een tijd duren. Tot die tijd kan de familie in Nederland verblijven. En tot die tijd blijft de Protestantse Kerk Den Haag betrokken op de familie Tamrazyan en op de wijze waarop het nieuwe akkoord uitpakt voor al die andere gezinnen.

Dankdienst en feest
Het kerkasiel in Bethel heeft een grote impact gehad op de politieke ontwikkelingen. Het kerkasiel heeft ook voor de kerk zelf veel betekend. Hoe het verder ook zal gaan, er is alle aanleiding voor grote dankbaarheid. Die dankbaarheid voelen we en die willen we graag vieren. 
Dat doen we op 10 februari a.s. in de Grote Kerk (de Grote Kerk staat in het centrum van Den Haag, adres: Rond de Grote Kerk 12, klik hier voor een plattegrond). Ben je als bezoeker, voorganger of op een andere manier betrokken geweest bij het kerkasiel, dan hopen we je er te ontmoeten! Om 15:00 uur gaat de kerk open en is er koffie en thee. Om 16:00 uur is er een korte kerkdienst. Na enkele korte toespraken is er verder ruime gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. Er is muziek en we zorgen met vereende krachten voor een rijk buffet, waaraan iedereen bijdraagt. De afsluiting is voorzien om 20:00 uur.
Iedereen die betrokken is geweest bij het kerkasiel in Bethel, is van harte uitgenodigd voor deze dankdienst en dit feest (we maken daarbij echter een uitzondering voor de pers: pers is op deze bijeenkomst niet welkom). 
< Week 13
> Februari

 
terug