Herdenking bombardement

Herdenking bombardement

Op zondag 3 maart wordt het bombardement van 3 maart 1945 op de wijk Bezuidenhout herdacht, met om 10:00 uur een oecumenische kerkdienst in de Christus Triumfatorkerk en om 12:00 uur een bijeenkomst bij het monument van Juliana van Stolberg. 

Op 3 maart 1945 werd de wijk Bezuidenhout in Den Haag getroffen door een verwoestend bombardement. In het licht van de bevrijding werd de wijk per vergissing gebombardeerd door de Engelse luchtmacht. Het plan was de V2-installaties in het Haagse Bos te treffen. Niet deze installaties maar de wijk werd in het hart geraakt. Een groot deel van de wijk lag in puin, honderden mensen lieten bijgevolg het leven of raakten gewond en tienduizenden verloren hun huis. De Stichting 3 maart ’45 organiseert jaarlijks een herdenking van dit bombardement, samen met ooggetuigen, wijkbewoners en Haagse organisaties. In 2019 is er speciale aandacht voor het vluchten voor de bommen.

Bij het bombardement zijn vele wijkbewoners Bezuidenhout uit gevlucht. Zij konden niet richting Benoordenhout vanwege de afzetting van de Atlantikwall. De Koekamp en omgeving waren ook gebombardeerd en hier woedden meerdere branden. Vele mensen zijn, al dan niet gewond, richting Voorburg, Laakhaven en het centrum van Den Haag gelopen op zoek naar een veilig onderkomen. De geschokte Bezuidenhouters werden door bewoners, familie en ook door vreemden opgevangen, vaak voor langere tijd. Ooggetuigen van toen vertellen rondom de herdenking over hun ervaringen van de vlucht en opvang.

De herdenking begint met een oecumenische herdenkingsdienst in de Christus Triumfatorkerk om 10:00 uur. Drie kerkgenootschappen zijn bij deze dienst betrokken. Er zijn namelijk ook drie kerken verwoest bij het bombardement: de protestantse Wilhelminakerk, de Rooms-katholieke Liduinakerk en de Anglicaanse kerk. In de dienst gaan daarom een protestantse dominee, een katholieke diaken en een anglicaanse reader samen voor. Bovendien verleent het Liduinakoor medewerking aan de dienst en zal een overlevende het woord voeren. Bijzonder onderdeel van deze herdenkingsdienst vormt het Cross of Nails uit Coventry, Engeland, een internationaal teken van vrede en verzoening. Bezoekers van de dienst wordt gevraagd een bloem mee te nemen. Van deze bloemen wordt tijdens de dienst een krans of boeket gemaakt, die na de dienst bij het monument wordt gelegd. 

De herdenkingsbijeenkomst start aansluitend aan de dienst, om 12:00 uur, bij het monument van Juliana van Stolberg op de hoek van de Koningin Marialaan en Juliana van Stolberglaan. Met bloemen, toespraken en muziek wordt stilgestaan bij de honderden getroffenen van een van de drie grote stadsbombardementen van Nederland. Onder andere de burgemeesters van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar en vertegenwoordigers van de Nederlandse Strijdkrachten, de brandweer en de Engelse ambassade leggen bloemen als eerbetoon aan de slachtoffers. Hierna is er voor iedereen gelegenheid om bloemen bij het monument te leggen. Na de formele bijeenkomst, rond 13:00 uur, kunnen ooggetuigen, nabestaanden, wijkbewoners en andere belangstellen elkaar ontmoeten in een tent achter het monument.


Herdenkingdienst bombardement Bezuidenhout
Zondag 3 maart, 10:00 uur
Christus Triumfatorkerk
Juliana van Stolberglaan 154

en aansluitend

Herdenkingsbijeenkomst bombardement Bezuidenhout
Zondag 3 maart, 12:00 uur
Monument Juliana van Stolberg
kruising Koningin Marialaan en Juliana van Stolberglaan
klik hier voor het volledige programma


Het Bezuidenhout na het bombardement
 

terug