Dat wonderlijke kerkasiel

Dat wonderlijke kerkasiel
Op donderdag 30 januari verschijnt het boek "Dat wonderlijke kerkasiel", over het spraakmakende kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel. Ook begint in Bethel een expositie van het werk van Hansa, de maker van de iconische Madonna del Mare Nostrum.

Een non-stop viering van 97 dagen maakte het kerkasiel voor de familie Tamrazyan mogelijk en het resultaat was vreugdevol. Kerkasiel en viering maakten veel tongen los, in binnen- en buitenland. Twaalfduizend kerkgangers bezochten de viering, vele anderen leefden mee, zelfs wereldwijd. Veelgehoord: ‘Als dit de kerk is, wil ik erbij zijn!’ En: ‘Zo zou de kerk van mij altijd mogen zijn.’

Dat wonderlijke kerkasiel
Stek – stichting voor stad en kerk – en het Beraad Grote Steden van de Protestantse Kerk in Nederland besloten na een studiedag van het Beraad op 17 mei een boek te maken met de teksten van de studiedag, die het belang peilden van het kerkasiel en de viering voor kerken en theologie. Die teksten werden aangevuld met overzichtsartikelen, reacties en analyses. In januari 2020 verschijnt dit boek Dat wonderlijke kerkasiel – de non-stop viering in de Haagse Bethelkapel bij uitgeverij Skandalon, onder redactie van Willem van der Meiden en Derk Stegeman. Dit boek – met een kleurenfotokatern – laat zien wat het kerkasiel deed met kerk- en voorgangers en doordenkt wat kerk en theologie ervan kunnen leren: over de kerkelijke presentie in de samenleving, over oecumene en theologische grensverlegging, over de rol van liturgie en diaconaat. In woorden en beelden roept het de saamhorigheid en sfeer van toen weer in herinnering: van het kampvuur in de kapel tot de Madonna als blikvanger. 

Boekpresentatie - aanmelden niet meer mogelijk
Het boek Dat wonderlijke kerkasiel wordt op 30 januari 2020 feestelijk gepresenteerd. Tegelijkertijd wordt de expositie van het werk van Hansa geopend. Vanwege overweldigende belangstelling is het helaas niet meer mogelijk u voor de presentatie aan te melden en hier bij te zijn.

Expositie
In de maand februari is in Bethel een expositie te zien van het werk van kunstenaar Hansa (Versteeg), de maker van het iconische schilderij Madonna del Mare Nostrum. Een replica daarvan had een centrale plaats in de viering in Bethel. De iconische Madonna is daar te zien, maar ook een nieuw werk met een vergelijkbare problematiek als thema: de Piëta della Nostra Terra. Plus tal van andere geïnspireerde kunstwerken.

Openingstijden expositie
De expositie is te zien in de maand februari op
dinsdagen van 10:00 - 17:00 uur
donderdagen van 10:00 - 17:00 uur
zaterdagen van 14:00 - 17:00 uur
Heeft u belangstelling om met een groep de expositie te bezoeken en tijdens een korte rondleiding meer te horen over de kunstwerken of over het kerkasiel, meld je dan via

Bestellen
Het boek Dat wonderlijke kerkasiel is voor de winkelprijs van € 13,95 verkrijgbaar in de boekwinkel en via de webwinkel van Skandalon.
Het is vanaf 30 januari voor de kortingsprijs van € 10,00 te verkrijgen op verschillende locaties van Stek, waaronder buurt-en-kerkhuis Bethel en de receptie van het kantoor aan de Parkstraat 32 in Den Haag. Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, dan is het boek ook bij Stek te bestellen via onderstaande knop.  
terug